Möt Kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Ingen föranmälan. Du är välkommen på delar av eller hela programmet. Varje timme innehåller inslag av information, frågestund, stillhet och samtal. Program 13.00 Den stilla andakten – vår andliga…

Ur kväkarerfarenheten 4.1 ”Vad går inte människor i döden för – milliontals och på kommando! Men vad vill vi skänka vårt liv åt – frivilligt och ur inre nödvändighet.” Emilia Fogelklou, 1942 Jag uppfattar att Emilia Fogelklou talar om att…

Järna andaktsgrupp bjuder in till ”En dag för hållbar utveckling” lördagen den 17 maj kl. 10.00-17.00. Temat är ”Permakultur — teori och praktik i trädgården”. Dagen har inslag av stillhet. En enkel vegetarisk måltid och fika serveras under dagen. Torbjörn Söderquist, Anneli Örtqvist och Gerhard…

För kväkarna är ett möte för beslutsfattande en andakt, där de närvarande vänder sig inåt och söker vägledning. Ett beslut får växa fram till någon form av enighet har nåtts. Jag hade deltagit i större och mindre möten inom samfundet…

Vi delade våra erfarenheter av vad gemenskap betyder i våra liv. Den sociala gemenskapen är viktig men ibland krävande. Tystnadens enkla gemenskap ger av sin hemliga kraft som förenar oss och gör oss jämlika. Att känna och lita på Guds…