Mitt intresse för Bolivia började för 40 år sedan. Jag gick då på Journalisthögskolan i Göteborg och skulle skriva ett examensarbete. Eftersom jag var upprörd över hur de rika länderna utnyttjade de fattiga, skrev jag om det, och tog Bolivia…

Järna andaktsgrupp bjuder in till ”En dag för hållbar utveckling” söndagen den 21 september kl. 10.00-17.00. Temat är ”Permakultur — teori och praktik i trädgården”.  Dagen har inslag av stillhet. En enkel vegetarisk måltid och fika serveras under dagen. Torbjörn…

I kväkartraditionen är hela livet sakramentalt, så även pengar. Hur kan vi handskas med pengar så att även våra penningtransaktioner blir sakramentala? Pengar är ett mångfacetterat område, både väldigt konkret men också undflyende och svårfångat. Vår syn på pengar är…

Är du i Stockholm tisdag 9 september, kom och njut av andaktsfull poesiuppläsning på Kväkargården kl. 18-19! Du kan ha med dig en dikt i bakfickan att läsa upp, eller bara sitta och lyssna om du hellre vill det. Ingen…

Medlemmarna i Vännernas andaktsmöte i Ramallah på Gaza skickar en sommarhälsning som förmedlar att de haft en händelserik sommar med många besök utifrån, och hur de hämtar kraft i andakterna för att uthärda våldet de lever i. Summer Newsletter, Ramallah…