3-5 april: Retreat ”Kom till ro — Stilla dagar för kropp och själ” En retreat utan särskilt tema. Gemensamma samlingar varvas med enskild tid för vila och reflektion. Ledare: – Julia Ryberg, samfundspedagog Platsen är kväkarnas retreatgård Svartbäcksgården, Rimbo. Kostnad 900 kronor…

I januari 2016 möts Vännernas världsorganisation FWCC i Peru för ett World Plenary Meeting, som hålls vart fjärde år. Förutom platser för representanter från årsmöten runtom i världen finns också öppna platser som medlemmar kan söka. Ansökningshandlingar kommer till Kväkargården…

Helgretreat på Svartbäcksgården 20-22 februari 2015 Denna helg fick vi förmånen att fördjupa vår kunskap om och erfarenhet av kärleken. Genom att kliva in i verkligheter från förr och nutid, genom texter, samtal, tystnad, rörelse etc. gavs vi möjlighet att…

Den 4–7 juni håller Europe and Middle East Section (EMES) av Friends World Committee for Consultation (FWCC) årsmöte på Woodbrooke i Storbritannien. I år erbjuder de även öppna platser för Vänner som alltså inte behöver nomineras av ett årsmöte för att komma…

  I juli ordnar ungerska Vänner ett sommarläger i södra Ungern där barn 8-12 år ur olika etniska grupper kan ha roligt tillsammans. Information och anmälan  

Fahidas val — En glimt från Kväkarhjälpens arbete mot barnäktenskap i Bangladesh

Fahidas val Hon som fick hålla till godo med resterna av kokt ris medan bröderna delade det färska kycklingköttet, hon som ständigt skyndade förbi fälten för att slippa lystenheten i männens blickar. Och deras händer. De grova greppen och de…

Unga medlemmar (18-35 år) inbjuds att anmäla sig till Europe and Middle East Young Friends vårmöte som hålls i april i Ureki vid Svarta Havet i Georgien. Temat för 2015, som kommer att utforskas i andakt, samtal och aktivitet, är ”Leva…

Freden i oss Den 16-18 januari 2015 på Svartbäcksgården, kväkarnas retreatgård utanför Rimbo, blir det dagar i stillhet och i samtal omkring inre och yttre fred, med utgångspunkt från kväkarrörelsens erfarenheter och praxis. Dagarna leds av kväkarna Julia Ryberg, samfundspedagog,…

Kalender

Nu finns det en kalender på hemsidan. På sikt ska den innehålla alla evenemang som anordnas av samfundet i Sverige. Kalendern finns här eller under alternativet ”Vad vi gör” i menyerna. För att lägga till ett evenemang i kalendern kontakta webmaster@kvakare.se för att…

Vårprogram 2015 på Kväkargården, Stockholm Endagsretreater lö. 10 – 16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter.  Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.  lö 24/1 Om att arbeta – vad…