Höstprogram - Svartbäcken

Höstens retreater på Svartbäcken ägnas åt fyra historiska kväkarkvinnor. I stillhet betraktar vi deras liv och låter oss inspireras av deras ord. Retreaterna leds av fyra kväkarkvinnor, som hoppas levandegöra våra andliga mödrar. Retreaterna börjar på fredag kväll kl. 18 och…

Höstprogram - Kväkargården

För anmälan och mer information, kontakta Torbjörn Söderquist: 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se   Endagsretreater Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån. Du behöver inte vara kväkare för att delta! Rekommenderat bidrag…

Möte om kväkarvittnesbörden i Kortenberg

Quaker Peace and Service Consultation (QP&SC) är en mötesplats för kväkare som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. I början av november möttes kväkare från tio europeiska länder i Kortenberg, Belgien, för att dela erfarenheter och fördjupa sin förankring i…

Kväkargårdens program för november och december

För anmälan och mer information, kontakta Torbjörn Söderquist: 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se   Ljusgruppen Fredag 3/11 och 1/12, kl. 18.30 Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Mötena leds av Birgit Aquilonius.   Bibelstudium Onsdag 8/11, 22/11,…

Freeborn John - om John Lilburne

I augusti 2017 höll Christopher Marry Hultman ett föredrag på Kväkargården om John Lilburne. Här kan du läsa Christophers refereat av föredraget: John Lilburne föddes cirka 1615 i Sunderland, England. Han var son till en yeoman farmer, en jordägare, och…

Öppet hus på Kväkargården 15 oktober

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund, samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver…

Kväkargårdens program för oktober

För anmälan och mer information, kontakta Torbjörn Söderquist: 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se   Ljusgruppen Fredag 6 oktober, kl. 18.30 Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Mötena leds av Birgit Aquilonius.   Bibelstudium Onsdag 11 oktober och…

Höstens bibelstudier

Gruppen för bibelstudier är öppen och vem som helst får delta. Du behöver inte ha några förkunskaper och behöver inte anmäla dig. Om du har en bibel får du gärna ta med den. Under hösten träffas gruppen varannan onsdag, kl….

Lördagsföredrag

Nu på lördag håller två svenska kväkare föredrag på olika håll i landet:   Tro och politik Julia Ryberg talar, under rubriken ”Tro och politik: Ur kväkarerfarenheten”, på en dag arrangerad av Förbundet Kristen humanism. Temat för dagen som helhet…

World Quaker Day 1 oktober

Kväkarnas världskommitté inbjuder varje kväkargrupp runtom i världen att fira World Quaker Day 1 oktober 2017. Temat är Gathering in Worship Around the Globe och dagen fokuserar på att förena kväkare från hela världen och med olika traditioner i en…

Kväkargårdens program för augusti och september

För anmälan och mer information, kontakta Torbjörn Söderquist: 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se   Föredrag: Freeborn John Söndag 27/8, kl. 18 John Lilburne är en av de mest inflytelserika frihetsidkare som historien glömt bort. Hans idéer och tankar om allas jämlikhet kom att influera…