Retreat: Att söka klarhet 6-8 november Vi använder oss av en ledd meditation, Ljusövning (Experiment with Light), som kväkarna gärna använder för att belysa vår inre och yttre verklighet. Ledare: Birgit Aquilonius och Julia Ryberg Retreat: Kom till ro 18-20 december…

Höstprogram 2015 på Kväkargården

Endagsretreater Lördagar 10-16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning. Lördag 24/10 Om att arbeta – vad är arbete och vad betyder vårt arbete…

  Möt kväkarna – en eftermiddag om vår tro och praxis. Ingen föranmälan. Du är välkommen på delar av eller hela programmet. Varje programpunkt innehåller inslag av information, frågestund, stillhet och samtal. Tid och plats: söndag 22 november kl. 13.30–17.30…

November program 2015 Kväkargården Kristinehovsgatan 6 Stockholm   Endagsretreater lö. 10 – 16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning. lö 28/11 Om att…

Lördagen den 24/10 hölls en retreat om att arbeta på Kväkargården i Stockholm. Frågor som vi berörde var: Vad är arbete och vad betyder vårt arbete för oss? Hur kan vi förhålla oss till arbetsro och arbetsstress? Hur finner vi vårt rätta arbete, som…

Sopplunch på kväkargården

Stockholms medlemsmöte meddelar att efter andakten på kväkargården den 1 november kommer det att serveras en soppa med tillbehör. Alla bidrag till lunchen kommer att gå till Frälsningsarméns sociala verksamhet vid Hornstull.  

Referat från retreaten den 19 september på Kväkargården Att följa sin livsväg i vardagen – Hur kan jag få mitt yttre liv att överensstämma med det som är sant i mitt inre? Kväkardomen menar att hela livet är sakramentalt och…

Erfarenheter – Årsskrift 2014-2015 är den tredje utgåvan i serien Vännernas samfund i Sverige ger ut. Årsskriften vänder sig både till sökare som vill veta mer om kväkarnas tradition och livssyn och till Vänner som söker fördjupad läsning. Temat den…

Lägerdikt 2015 av Dan Wulff   When it’s time for the summer camp you can feel it in the air. Men varför är det kul? Vad kan man göra här? I denna dikt har jag försökt rimma. Ibland är det…

"Jesus-boken" recenseras

Kväkaren och bibliotekarien Sebastian Lönnlöv berättar här hur det var att läsa Ingmar Hollsings bok Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus. Jag är en av dem som sökt sig till kväkarna för att komma undan traditionell kristendom, bland…