Våren 2016 på Svartbäcken   19 – 21 februari Retreat: Att leva ett helhjärtat liv Kväkarperspektiv på att återupptäcka kristendomens hjärta Utifrån Marcus J Borgs tankar i sin nyöversatta bok Kristendomens hjärta Kostnad: 900 kr   1 – 3 april…

Vårprogram 2016 Kväkargården Kristinehovsgatan 6 Stockholm   Endagsretreater lö. 10 – 16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.  lö 20/2 Kontemplation och fördjupning…

  Föredrag söndag 8/5 kl. 18 Att växa upp i en kväkarfamilj – om insikter och upptäckter på en andlig resa. Amy Macpherson, född 1985 i en kväkarfamilj i Finland och började sitt liv i Emmaus kollektiv i Ekenäs innan…

Retreaten var uppdelad på tre delar LIV, DÖD och UPPSTÅNDELSE och byggde på Matteus evangeliets berättelser om Jesus. Dessa berättelser kan inspirera till livstolkning av ens eget liv. Man kan sammanfatta temat med följande rader:   Matt. 16: 24-25 ”Sedan…

En hälsning från Vännernas skola i Ramallah

Det är tidig december och varning för nattfrost. Skolorna i Ramallah börjar senare eftersom varken människor eller bilar har beredskap för halka i den kuperade staden. I ett av resursrummen i Friends School sitter Rana Mustaklem och Mohammad Assi med ytterkläderna på….

Lördagen den 24/10 hölls en retreat om att arbeta på Kväkargården i Stockholm. Frågor som vi berörde var: Vad är arbete och vad betyder vårt arbete för oss? Hur kan vi förhålla oss till arbetsro och arbetsstress? Hur finner vi vårt rätta arbete, som…

Referat från retreaten den 19 september på Kväkargården Att följa sin livsväg i vardagen – Hur kan jag få mitt yttre liv att överensstämma med det som är sant i mitt inre? Kväkardomen menar att hela livet är sakramentalt och…

Erfarenheter – Årsskrift 2014-2015 är den tredje utgåvan i serien Vännernas samfund i Sverige ger ut. Årsskriften vänder sig både till sökare som vill veta mer om kväkarnas tradition och livssyn och till Vänner som söker fördjupad läsning. Temat den…

Lägerdikt 2015 av Dan Wulff   When it’s time for the summer camp you can feel it in the air. Men varför är det kul? Vad kan man göra här? I denna dikt har jag försökt rimma. Ibland är det…

"Jesus-boken" recenseras

Kväkaren och bibliotekarien Sebastian Lönnlöv berättar här hur det var att läsa Ingmar Hollsings bok Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus. Jag är en av dem som sökt sig till kväkarna för att komma undan traditionell kristendom, bland…