Dagar för lärande: Om kväkarnas tro och praxis 9-11 oktober Detta är ett tillfälle för dig som vill veta lite mer om kväkarna. Vi varvar information med stillhet och praktiska övningar i kväkarnas olika samtals och andaktsformer. Ledare: Kerstin Backman och Julia…

Höstprogram 2015 på Kväkargården

Endagsretreater Lördagar 10-16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning. Lördag 24/10 Om att arbeta – vad är arbete och vad betyder vårt arbete…

Sopplunch på kväkargården

Stockholms medlemsmöte meddelar att efter andakten på kväkargården den 1 november kommer det att serveras en soppa med tillbehör. Alla bidrag till lunchen kommer att gå till Frälsningsarméns sociala verksamhet vid Hornstull.  

Oktoberprogram 2015 Kväkargården Kristinehovsgatan 6 Stockholm   Endagsretreater lördag 10-16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning. lördag 24/10 Om att arbeta. Vad är…

Referat från retreaten den 19 september på Kväkargården Att följa sin livsväg i vardagen – Hur kan jag få mitt yttre liv att överensstämma med det som är sant i mitt inre? Kväkardomen menar att hela livet är sakramentalt och…

Erfarenheter – Årsskrift 2014-2015 är den tredje utgåvan i serien Vännernas samfund i Sverige ger ut. Årsskriften vänder sig både till sökare som vill veta mer om kväkarnas tradition och livssyn och till Vänner som söker fördjupad läsning. Temat den…

Lägerdikt 2015 av Dan Wulff   When it’s time for the summer camp you can feel it in the air. Men varför är det kul? Vad kan man göra här? I denna dikt har jag försökt rimma. Ibland är det…

"Jesus-boken" recenseras

Kväkaren och bibliotekarien Sebastian Lönnlöv berättar här hur det var att läsa Ingmar Hollsings bok Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus. Jag är en av dem som sökt sig till kväkarna för att komma undan traditionell kristendom, bland…

På svenska samfundets årsmöte i juni beslöts att samfundet skulle ansluta sig till de många andra kväkarorganisationer i världen som skrivit under ett klimatuttalande formulerat av kväkare. Så här lyder uttalandet: Att möta utmaningen från klimatförändringen Ett gemensamt uttalande från olika kväkargrupper…

Den 4-6 december i år går ett möte i Bryssel arrangerat av Quaker Council for European Affairs (QCEA) och Quaker Peace and Social Witness där man kommer att samtala kring vad för ett Europa vi kväkare vill se i framtiden och…