Lägerdikt 2015 av Dan Wulff   When it’s time for the summer camp you can feel it in the air. Men varför är det kul? Vad kan man göra här? I denna dikt har jag försökt rimma. Ibland är det…

"Jesus-boken" recenseras

Kväkaren och bibliotekarien Sebastian Lönnlöv berättar här hur det var att läsa Ingmar Hollsings bok Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus. Jag är en av dem som sökt sig till kväkarna för att komma undan traditionell kristendom, bland…

Det är dags för det svenska samfundet och dess andaktsmöten att börja fundera över hur Världskväkardagen den 4 oktober kan få särskilt innehåll. Här är mer information om dagen och temat, som är ”att leva förvandling”.

Sista anmälningdag till QCEA:s konferens i Bryssel i december om Europas framtid har blivit framflyttad. Nu har du chansen att att anmäla dig ända till sista september. Läs mer om konferensen  

På svenska samfundets årsmöte i juni beslöts att samfundet skulle ansluta sig till de många andra kväkarorganisationer i världen som skrivit under ett klimatuttalande formulerat av kväkare. Så här lyder uttalandet: Att möta utmaningen från klimatförändringen Ett gemensamt uttalande från olika kväkargrupper…

Program på Svartbäcken hösten 2015   Retreat: Kom till ro 21-23 augusti Stilla dagar för kropp och själ. Ledare: Julia Ryberg Retreat: Kristendomens hjärta 25-27 september Vi utgår från teman i teologen Marcus Borgs bok med samma titel, nyutkommen i svensk…

Den 4-6 december i år går ett möte i Bryssel som man behöver anmäla sig till senast 31 juli. Quaker Council for European Affairs (QCEA) och Quaker Peace and Social Witness arrangerar mötet, där man kommer att samtala kring vad…

Kväkarhjälpen bedriver utvecklingssamarbete där insatser ska ge bidrag till fred och försoning och där vi tillsammans med olika samarbetspartner vill bidra till en hållbar utveckling. Vi verkar i överensstämmelse med de värderingar som ryms i kväkartraditionen. Läs gärna de nya…

Höstprogram 2015 på Kväkargården

Höstprogram 2015 på Kväkargården  Endagsretreater Lördagar 10 – 16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning. Lördag 19/9 Att följa sin livsväg i vardagen…

Den 3-4 oktober ordnar finska kväkare ett stort, öppet möte med fokus på att det är 70 år sedan finska Lappland började återuppbyggas. Lappland hade blivit svårt åtgånget 1944 när finländarna drev ut de tyska trupperna, som förstörde allt i sin…