17-19 okt: Vad är bön? – Bön som samtal, bön som närvaro eller rituell bön, med eller utan ord. Vi tar del av varandras erfarenheter. Kostnaden är 900 kronor för icke-medlemmar, 500 för medlemmar. Torbjörn Söderquist leder. 7-9 nov: Dagar för…

Tisdag 21/10 Samtalskväll ”Hur kan jag leva ett hållbart liv?” 18.00 Tema – Icke våld Förändringar till en hållbar livsföring och hållbart samhälle kan skapa konflikter. Hur förhåller vi oss till och inspireras av icke våld? Vad har vi för erfarenheter…

Mitt intresse för Bolivia började för 40 år sedan. Jag gick då på Journalisthögskolan i Göteborg och skulle skriva ett examensarbete. Eftersom jag var upprörd över hur de rika länderna utnyttjade de fattiga, skrev jag om det, och tog Bolivia…

Medlemmarna i Vännernas andaktsmöte i Ramallah på Gaza skickar en sommarhälsning som förmedlar att de haft en händelserik sommar med många besök utifrån, och hur de hämtar kraft i andakterna för att uthärda våldet de lever i. Summer Newsletter, Ramallah…

I dag avtäcktes en ny skulptur i Vasastan i Stockholm som föreställer Elin Wägner. Något som ofta utelämnas i raden av epitet som tillskrivs henne är att hon var medlem i Vännernas samfund. Notis med bilder i DN