På svenska samfundets årsmöte i juni beslöts att samfundet skulle ansluta sig till de många andra kväkarorganisationer i världen som skrivit under ett klimatuttalande formulerat av kväkare. Så här lyder uttalandet: Att möta utmaningen från klimatförändringen Ett gemensamt uttalande från olika kväkargrupper…

Program på Svartbäcken hösten 2015   Retreat: Kom till ro 21-23 augusti Stilla dagar för kropp och själ. Ledare: Julia Ryberg Retreat: Kristendomens hjärta 25-27 september Vi utgår från teman i teologen Marcus Borgs bok med samma titel, nyutkommen i svensk…

Den 4-6 december i år går ett möte i Bryssel som man behöver anmäla sig till senast 31 juli. Quaker Council for European Affairs (QCEA) och Quaker Peace and Social Witness arrangerar mötet, där man kommer att samtala kring vad…

Kväkarhjälpen bedriver utvecklingssamarbete där insatser ska ge bidrag till fred och försoning och där vi tillsammans med olika samarbetspartner vill bidra till en hållbar utveckling. Vi verkar i överensstämmelse med de värderingar som ryms i kväkartraditionen. Läs gärna de nya…

Höstprogram 2015 på Kväkargården

Höstprogram 2015 på Kväkargården  Endagsretreater Lördagar 10 – 16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning. Lördag 19/9 Att följa sin livsväg i vardagen…

Den 3-4 oktober ordnar finska kväkare ett stort, öppet möte med fokus på att det är 70 år sedan finska Lappland började återuppbyggas. Lappland hade blivit svårt åtgånget 1944 när finländarna drev ut de tyska trupperna, som förstörde allt i sin…

Tisdagen den 19/5 deltog jag i en samtalskväll på Kväkargården i Stockholm. Temat var ”Hur kan jag leva ett hållbart liv? — Att lyssna till livet i allt”. Samtalet skedde på kväkerskt vis, dvs. i rundor med tid för tystnad…

Hösten 2014 började kväkarna i Stockholm ekonomiskt stödja Frälsningsarméns sociala arbete i Hornstull. Deras arbete består bl. a. i utspisning av hemlösa, missbrukare och EU-migranter. De har också kuratorer som kan hjälpa till med samtal. Vi har även försökt sätta oss in i…

Det svenska kväkarsamfundet har enats om en skrivelse till regeringen med en vädjan att Sverige inte överger alliansfriheten genom att närma sig NATO i ett värdlandsavtal utan i stället fortsätter medla i konflikter mellan länder. I brevet står bland annat:…

Hemsidan förbättras

Vi har inlett ett samarbete med webbbyrån Lightweb för att utveckla hemsidan och genomföra en del tekniska förbättringar som är nödvändiga både av säkerhetsskäl och för att framtidssäkra hemsidan. Den närmaste tiden kommer därför hemsidan att genomgå en del förändringar…