Våren 2015 på Svartbäcksgården, samfundets retreatgård utanför Rimbo Retreat 20-22 februari: Älska din nästa såsom dig själv — om kärlekens bärande kraft i livet Kärleken som praktisk omöjlighet eller som jordnära realitet för oss i vardagen. Vad innebär det att älska sin…

Vårprogram 2015 på Kväkargården, Stockholm Endagsretreater lö. 10 – 16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter.  Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.  lö 24/1 Om att arbeta – vad…

Fahidas val — En glimt från Kväkarhjälpens arbete mot barnäktenskap i Bangladesh

Fahidas val Hon som fick hålla till godo med resterna av kokt ris medan bröderna delade det färska kycklingköttet, hon som ständigt skyndade förbi fälten för att slippa lystenheten i männens blickar. Och deras händer. De grova greppen och de…

Unga medlemmar (18-35 år) inbjuds att anmäla sig till Europe and Middle East Young Friends vårmöte som hålls i april i Ureki vid Svarta Havet i Georgien. Temat för 2015, som kommer att utforskas i andakt, samtal och aktivitet, är ”Leva…

Freden i oss Den 16-18 januari 2015 på Svartbäcksgården, kväkarnas retreatgård utanför Rimbo, blir det dagar i stillhet och i samtal omkring inre och yttre fred, med utgångspunkt från kväkarrörelsens erfarenheter och praxis. Dagarna leds av kväkarna Julia Ryberg, samfundspedagog,…

Kalender

Nu finns det en kalender på hemsidan. På sikt ska den innehålla alla evenemang som anordnas av samfundet i Sverige. Kalendern finns här eller under alternativet ”Vad vi gör” i menyerna. För att lägga till ett evenemang i kalendern kontakta webmaster@kvakare.se för att…

Hur föreställer vi oss egentligen döden. Som en befrielse, en sista utandning, en lieman, en oövervinnelig schackspelare…  För att inspirera våra egna bilder tog vi hjälp av Bo Setterlinds dikt: Döden tänkte jag mig så.” ”Det gick en gammal odalman 
och sjöng…

På lördagen hölls på Kväkargården höstens samfundråd, som är ett av tre beslutande möten. De övriga är samfundsrådet på våren och årsmötet. Mötesformen var kväkarnas egen andaktsmöte för beslut. Mötet avhandlade formella frågor som liknar dem för vilken förening som…

Två personers återblickar på retreaten på Svartbäcksgården i oktober 2014   Vi gjorde som löven Att delta i en retreat i mitten av oktober innebär ett möte med hösten. Löven dansade ned från träden. Deras enskilda seglats mot marken skedde i…

Mitt intresse för Bolivia började för 40 år sedan. Jag gick då på Journalisthögskolan i Göteborg och skulle skriva ett examensarbete. Eftersom jag var upprörd över hur de rika länderna utnyttjade de fattiga, skrev jag om det, och tog Bolivia…