Den 3-4 oktober ordnar finska kväkare ett stort, öppet möte med fokus på att det är 70 år sedan finska Lappland började återuppbyggas. Lappland hade blivit svårt åtgånget 1944 när finländarna drev ut de tyska trupperna, som förstörde allt i sin…

Tisdagen den 19/5 deltog jag i en samtalskväll på Kväkargården i Stockholm. Temat var ”Hur kan jag leva ett hållbart liv? — Att lyssna till livet i allt”. Samtalet skedde på kväkerskt vis, dvs. i rundor med tid för tystnad…

Hösten 2014 började kväkarna i Stockholm ekonomiskt stödja Frälsningsarméns sociala arbete i Hornstull. Deras arbete består bl. a. i utspisning av hemlösa, missbrukare och EU-migranter. De har också kuratorer som kan hjälpa till med samtal. Vi har även försökt sätta oss in i…

Det svenska kväkarsamfundet har enats om en skrivelse till regeringen med en vädjan att Sverige inte överger alliansfriheten genom att närma sig NATO i ett värdlandsavtal utan i stället fortsätter medla i konflikter mellan länder. I brevet står bland annat:…

Hemsidan förbättras

Vi har inlett ett samarbete med webbbyrån Lightweb för att utveckla hemsidan och genomföra en del tekniska förbättringar som är nödvändiga både av säkerhetsskäl och för att framtidssäkra hemsidan. Den närmaste tiden kommer därför hemsidan att genomgå en del förändringar…

Thomas R Kelly var en sökare som lidelsefullt sökte efter ett liv i klarhet, djup och enkelhet. Han sökte efter ”ett adekvat liv som betyder ett liv som intuitivt har fattat alltings natur, sett och känt dess helhet och ställt…

I januari 2016 möts Vännernas världsorganisation FWCC i Peru för ett World Plenary Meeting, som hålls vart fjärde år. Förutom platser för representanter från årsmöten runtom i världen finns också öppna platser som medlemmar kan söka. Ansökningshandlingar kommer till Kväkargården…

Helgretreat på Svartbäcksgården 20-22 februari 2015 Denna helg fick vi förmånen att fördjupa vår kunskap om och erfarenhet av kärleken. Genom att kliva in i verkligheter från förr och nutid, genom texter, samtal, tystnad, rörelse etc. gavs vi möjlighet att…

Den 4–7 juni håller Europe and Middle East Section (EMES) av Friends World Committee for Consultation (FWCC) årsmöte på Woodbrooke i Storbritannien. I år erbjuder de även öppna platser för Vänner som alltså inte behöver nomineras av ett årsmöte för att komma…

I juli ordnar ungerska Vänner ett sommarläger i södra Ungern där barn 8-12 år ur olika etniska grupper kan ha roligt tillsammans. Information och anmälan