På lördagen hölls på Kväkargården höstens samfundråd, som är ett av tre beslutande möten. De övriga är samfundsrådet på våren och årsmötet. Mötesformen var kväkarnas egen andaktsmöte för beslut. Mötet avhandlade formella frågor som liknar dem för vilken förening som…

Två personers återblickar på retreaten på Svartbäcksgården i oktober 2014   Vi gjorde som löven Att delta i en retreat i mitten av oktober innebär ett möte med hösten. Löven dansade ned från träden. Deras enskilda seglats mot marken skedde i…

28-30 nov: Kom till ro — Stilla dagar för kropp och själ. En retreat utan särskilt tema. Vi delar stillheten, samtal ur tystnaden och måltidsgemenskap med varandra. Julia Ryberg leder. Kostnaden är 900 kr för icke-medlemmar och 500 kr för medlemmar. 30 dec-1…

Tisdag 18/11 Samtalskväll ”Hur kan jag leva ett hållbart liv?” 18.00 Tema – Sorg Att leva hållbart kan innebära att gamla drömmar inte längre är lika lätta att förverkliga (resor, inköp, sammanhang som varit meningsfulla). Kan oförlöst sorg stå i…

Mitt intresse för Bolivia började för 40 år sedan. Jag gick då på Journalisthögskolan i Göteborg och skulle skriva ett examensarbete. Eftersom jag var upprörd över hur de rika länderna utnyttjade de fattiga, skrev jag om det, och tog Bolivia…