Vårprogram - Svartbäcken

Vårprogram – Svartbäcken

På samfundets retreatgård i Svartbäcken, strax utanför Rimbo, anordnas retreater över en dag eller över en helg. All mat är vegetarisk.

Här kan du läsa mer om Svartbäcken
För information och anmälan, kontakta Julia Ryberg som är samfundspedagog och ansvarar för retreatverksamheten på Svartbäcksgården.

Telefon: 070 730 49 79
E-post: julia_ryberg@hotmail.com

 

Endagsretreat: Stilla timmar för kropp och själ

13 februari, kl. 10-16.30
Vi delar tystnaden, samtal ur tystnaden och en måltid med varandra. Julia Ryberg och Susanna von Krusenstierna leder.
Kostnad: 300 kr

 

Retreat: Skriv ur tystnad

3-5 mars
En skrivretreat för dig som vill upptäcka ordens makt. Vi vandrar inåt och återvänder med förnyad kraft. Anna Sandwall och Julia Ryberg leder.
Kostnad: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar)

 

Retreat: Kom till ro

17-19 mars
Stilla dagar för kropp och själ. Julia Ryberg leder.
Kostnad: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar)

 

Endagsretreat: Stilla timmar för kropp och själ

17 april, kl. 10-16.30
Vi delar tystnaden, samtal ur tystnaden och en måltid med varandra. Julia Ryberg och Susanna von Krustenstierna leder.
Kostnad: 300 kr

 

Retreat: Den tredje vägen – Handling ur stillheten

26-28 maj
Deltagarna inbjuds ta med sig ett dilemma, en konflikt eller inre brottningsmatch. Retreaten erbjuder en möjlighet att söka ett nytt sätt att se och agera som varken är att fly eller fäkta — den tredje vägen. Olle Sahlström och Julia Ryberg leder.
Kostnad: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar

”Mer oprövad är den tredje vägen i mig, ickevåldets, kärlekens olydnad och ömhetens konfrontation. Rädsla gör mig mindre och större än jag är. Jag behöver möta och omfamna den.”
(Ur Olle Sahlströms senast bok Vänd andra kinden till, som delvis inspirerar retreaten och ingår i retreatkostnaden)