Artikel om kväkarnas förändrade gudssyn

Artikel om kväkarnas förändrade gudssyn

I en artikel i The Guardian skriver Simon Jenkins om hur de brittiska kväkarnas förändrade gudssyn har lett till att de överväger att sluta använda ordet Gud i vissa sammanhang eftersom det gör en del besökare obekväma. Här kan du läsa artikeln.