Retreat på Svartbäcken

Retreat på Svartbäcken

Retreaterna på Svartbäcken börjar klockan 18:00 på fredag kväll och avslutas efter lunch på söndag. Stilla dagar utan särskilt tema 15-17 mars Birgit Aquilonius och Julia Ryberg ansvarar Stilla dagar med påskens tema 19-21 april Birgit Aquilonius och Julia Ryberg…

Unga kväkares årsmöte i Tyskland

Under första helgen i november 2018 samlades unga kväkare från EMEYF (European and Middle Eastern Young Friends) för sitt årsmöte. Mötet hölls i Bad Pyrmont i Tyskland. Det var många intressanta sessioner, samtal och andakter som ägde rum under helgen,…