Föredrag: mod och motstånd

Onsdag 21 mars kl 18 håller Görel Råsmark ett föredrag under rubriken ”Mod och motstånd – ur min erfarenhet”.

Görel är medlem av samfundet, aktiv inom Kväkarhjälpen och har erfarenhet av att vara följeslagare i Palestina och Israel inom Ekumeniska följeslagarprogrammet.

Föredraget hålls på Kväkargården i Stockholm.

Alla är välkomna!