Höstprogram - Kväkargården

Höstprogram – Kväkargården

För anmälan och mer information, kontakta Torbjörn Söderquist:
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

 

Endagsretreater

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån. Du behöver inte vara kväkare för att delta!

Rekommenderat bidrag för kostnader är 100 – 300 kr (enkel måltid ingår).

 

Mitt andliga liv – om djup livsinspiration

Lördag 16/9, kl. 10-16

Hur ser min andlighet ut och hur vårdar jag mitt andliga liv? Hur kan vi bygga och fördjupa en andlig gemenskap? Vi möter oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal.

Retreatledare: Torbjörn Söderquist.

 

Vandra i ljuset – om George Fox, kväkarrörelsens grundgestalt

Lördag 21/10, kl. 10-16

George Fox liv och gärning har ofta profetisk klarhet, kraft och djup. Vad säger det oss idag? Vi samlas kring utvalda texter och citat.

Retreatledare: Torbjörn Söderquist.

 

Om att dö – döden och livet

Lördag 25/11, kl. 10-16

Döden är det enda vi med säkerhet vet kommer att hända oss. Ändå är den ett ofta tabubelagt ämne. Varför talar vi inte mer om döden? Hur föreställer vi oss döden? Hur har döden med livet att göra?

Retreatledare: Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist

 

Föredrag

Freeborn John

Söndag 27/8, kl. 18

John Lilburne är en av de mest inflytelserika frihetsidkare som historien glömt bort. Hans idéer och tankar om allas jämlikhet kom att influera två revolutioner och påverka Franklin D. Roosevelts ”Fyra Friheter”. Lilburne kämpade i det engelska inbördeskriget mot en tyrannisk kung, men kom sedan även att kämpa mot hans ersättare, den lika tyranniska Oliver Cromwell. Lilburne blev kväkare mot slutet av sitt liv.

Föredragshållaren Christopher Marry Hultman är i grunden litteraturvetare, men jobbar som lärare i historia, religion, svenska och engelska.

 

Etty Hillesum – att hålla livets gnista brinnande

Söndag 17/9, kl. 18

Etty Hillesum var holländsk judinna och mystiker som dog i Auschwitz. Hennes liv lär oss om livsmod och mening i en mörk värld. Kväkaren Rebekka Rundberg berättar om Etty, men läser också ur hennes dagböcker och brev från åren 1941–43.

 

Att arbeta med skam

Söndag 22/10, kl. 18

Ett föredrag om om varats sköraste trådar; varpen i gemensamskapens väv. Om innebörden av begreppen immanent och transcendent gemenskap i mötet med ”den andre”.

Föredragshållaren Amit Sen är musiker, gestaltterapeut och kväkare med stort intresse för samtida filosofi.

 

Gråkoltarna – religiösa rebeller på 1700-talet

Söndag 26/11, kl. 18

Gråkoltarna var en kristen väckelserörelse som verkade på Södermalm under 1730-talet. De var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som slutade att gå i kyrkan. De tyckte det var onödigt med dop och nattvard, istället hade de möten hemma hos varandra där de läste, sjöng och predikade. De betonade anden, eller ”det invärtes ljuset” – det gick till och med före det som stod i Bibeln. Gråkoltarna förföljdes av kyrkan och några hamnade i fängelse.

Kalle Holmqvist är författare och har bland annat gett ut boken Gråkoltarna. En historia om klasskamp (2013).

 

Övriga aktiviteter

Dagar för lärande – Vännernas beslutsmetod

Lördag 2/9, kl. 10-15 (grundkurs)

Lördag 9/9, kl. 10-15 (fördjupningskurs)

Ledare för båda dagarna är Wilhelm Dahllöf. Anmäl dig minst en vecka i förväg till ville@kvakare.se. Avgiften, på 100 kr, betalas till samfundets plusgiro: 51583-3. Lunch ingår.

 

Bibelstudium

Onsdagar ojämna veckor med start 13/9, kl. 18-19.00

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att läsa bibelpassager tillsammans. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla är välkomna!

Läs mer om höstens bibelstudier här

 

Poesikvällar

Onsdag 20/9 och onsdag 15/11, kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Kvällarna leds av Ann-Kristin Åklint och Torbjörn Söderquist.

 

Ljusgruppen

Fredag 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Mötena leds av Birgit Aquilonius.

 

Öppet Hus

Söndag 15/10, kl. 13.30-17.30

Möt kväkarna under en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig.

 

Julpyssel och jullegend

Söndag 10/12, kl. 13-15

Bivax på stearinljus, julstjärnor, pappersvikning, makramé… och högläsning. Material till självkostnadspris.

Pysslet leds av Anna Karin Cedergren och Torbjörn Söderquist