Kväkargården

Kontorsrum på Kväkargården

På Kväkargårdens övervåning finns ett litet rum som ska hyras ut som kontorslokal. Det ska inte vara ett boende och övernattning ska inte ske där.

Kväkargården

Rummet är på 8–10 kvm och tillgång finns till kök och toalett. Hyresgästen bör dela/respektera våra värderingar och får gärna ha en sysselsättning som ligger i linje med kväkarnas tankar. Känner du någon som skulle vara i behov av kontorslokal i centrala Stockholm? Hör i så fall gärna av dig till Torbjörn Söderquist på 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se. Torbjörn kan även svara på frågor kring rummet och uthyrningen.