Köpa böcker

Vi säljer ett urval av böcker och tidskrifter. Du kan köpa dem på Kväkargården i Stockholm eller beställa böcker via ett formulär längre ner på den här sidan.

IMG_6703

Titlar

Ny titel december 2016:
Gwatkin, John. What have the Quakers ever done for us? A short introduction to Quaker Achievements.
Denna skrift i broschyrformat är skriven som ett svar på påståenden om att religioner inte har bidragit till framsteg. Gwatkin presenterar en rad olika kväkare genom historien som har bidragit till framsteg på olika områden, så som fredsbyggande, biståndsarbete, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning, vetenskap och industri.
40:-

Erfarenheter – Årsskrift 2014-2015
Här finns bland annat en svensk-brittisk dialog om vad jämlikhet betyder för samhällsklimatet; ett personligt porträtt av den stridbara kväkaren och suffragetten Alice Paul; en uppfordrande rapport från ett politiskt mikrokosmos i Småland; ett lyhört samtal om tro och identitet: kön, normer och tillhörighet; ett vittnesmål om att arbeta som polis i ett ojämlikt samhälle; en lathund om kväkersk jämlikhet i praktiken; och reflektioner efter en resa bland de historiska fredskyrkorna.
Vännernas samfund 2015
100:-

Erfarenheter — Årsskrift 2013
Den andra utgåvan i Vännernas Samfunds nya årsskriftsserie. Den här gången har redaktionen eftersträvat texter som i vid mening berör enkelhet, omställning och hållbarhet, och med det avses också hållbara mellanmänskliga relationer. Skriften vänder sig både till sökare som vill veta mer om kväkarnas tradition och livssyn och till Vänner som söker fördjupad läsning. Den 150-sidiga skriften innehåller nyskrivna originaltexter och tidigare publicerade – men svåråtkomliga ­– texter, i allt åtta artiklar. Författarna kommer från Sverige, Norge, USA och Storbritannien.
Vännernas samfund 2013
100:-

Erfarenheter — Årsskrift 2012
Detta är den första årsskriften i sitt slag som Vännerna ger ut. Den drygt 130-sidiga skriften innehåller ett tiotal artiklar, både nyskrivna och återpublicerade, nationella och internationella, bland annat med utgångspunkt från Vännernas Världskonferens i Kenya.
Vännernas samfund 2012
100:-

Ur kväkarerfarenheten
En samling citat, ordningar, råd och frågor.
Vännernas samfund 2007
70:-

En ledsagare till sann frid eller Förträffligheten i inre och andlig bön
En andaktsbok sammanställd huvudsakligen efter skrifter av Fénelon, Guyon, Molinos.
Övers. av Wilhelm Dahllöf.
Vännernas samfund 2005
100:-

Kväkartidskrift 2005:2
Ett specialnummer om andakten med artiklarna ”Tystnad och talande — om kväkarnas tysta andakt” av Richard Allen och ”Ljus att leva av — ett studium av kväkarnas andlighet” av Rex Ambler.
40:-

Ambler, Rex: Där orden tar slut — frågor för en kväkarteologi av idag
Övers. av Tofte Frykman.
Vännernas samfund 1999
40:-

Hollsing, Ingmar: 1700-talskväkaren John Woolman — en röst för vår tid
Vännernas samfund 2004
50:-

Hollsing, Ingmar: Stillhet och handling, Det svenska kväkarsamfundets historia
Artos 2009
150:-

Hollsing, Ingmar: Tillkomme ditt rike — En kväkare ser på Jesus
Vännernas samfund 2014
100:-

Jones, Rufus: Kväkarnas tro och livsåskådning
I varsamt rev. övers. av Anna Sörensen. 2. bearb. uppl.
Artos 1997
50:-

Woolman, John: Dagbok och essäer
Övers. av Ingmar Hollsing.
Artos 1993
100:-

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din postadress (obligatoriskt)

Jag vill beställa följande titlar:

captcha