Köpa böcker

Vi säljer ett urval av böcker och tidskrifter. Du kan köpa dem på Kväkargården i Stockholm eller beställa böcker via ett formulär längre ner på den här sidan.

IMG_6703

Böcker för försäljning

Ny titel maj 2018:

Quaker Council for European Affairs – Building Peace Together, a practical resource

Denna rapport innehåller råd och vägledning om fredsarbete med 80 verkliga exempel på fredsbyggande aktiviteter och övningar. Rapporten riktar sig till fredsarbetare, beslutsfattare och vanliga medborgare med ett intresse att arbeta för ett fredligare samhälle. Texten är tillgänglig gratis från QCEA som nedladdningsbar PDF för den som så önskar. Vill man ha den i tryckt form går den att beställa som bok här hos oss.

Quaker Council for European Affairs 2018
200:-

Elin Wägner – Vägen till Vännernas samfund

Elin Wägner-sällskapets senaste småskrift innehåller två artiklar. I den första, ”Elin Wägner och sökandet efter en religiös identitet”, berättar Torbjörn Söderquist om Elin Wägners väg till samfundet. Han beskriver också med många exempel religionens betydelse i hennes skönlitterära verk. I den andra artikeln, ”Elin och Emilia – en osannolik vänskap?”, skriver Ulrika Knutson om den livslånga och betydelsefulla vänskapen mellan Elin Wägner och Emilia Fogelklou.

Elin Wägner-sällskapets skriftserie nr 28/2017
50:-

Oterdahl, Jeanna: En besynnerlig historia om tant Klara och Nalle

Mamma är borta. Tant Klara är här. Hon tycker att vår Nalle är en gris. Då blir det en spännande dag. Och natt. Och en förvåningens morgon! Ur 1950-talssamlingen Dansa, min visa! kommer denna saga på vers av kväkaren Jeanna Oterdahl, nyillustrerad av Karin Holmström.

Prosaik 2017
150:-

Ambler, Rex: Där orden tar slut – frågor för en kväkarteologi av idag

Övers. av Tofte Frykman.
Vännernas samfund 1999
40:-

En ledsagare till sann frid eller Förträffligheten i inre och andlig bön

En andaktsbok sammanställd huvudsakligen efter skrifter av Fénelon, Guyon, Molinos.
Övers. av Wilhelm Dahllöf.
Vännernas samfund 2005
100:-

Erfarenheter – Årsskrift 2016-2017

Denna årsskrift samlar texter under temat fred.

Vännernas samfund 2017
100:-

Erfarenheter – Årsskrift 2012

Detta är den första årsskriften i sitt slag som Vännerna ger ut. Den drygt 130-sidiga skriften innehåller ett tiotal artiklar, både nyskrivna och återpublicerade, nationella och internationella, bland annat med utgångspunkt från Vännernas Världskonferens i Kenya.
Vännernas samfund 2012
100:-

Erfarenheter – Årsskrift 2013

Den andra utgåvan i Vännernas Samfunds nya årsskriftsserie. Den här gången har redaktionen eftersträvat texter som i vid mening berör enkelhet, omställning och hållbarhet, och med det avses också hållbara mellanmänskliga relationer. Skriften vänder sig både till sökare som vill veta mer om kväkarnas tradition och livssyn och till Vänner som söker fördjupad läsning. Den 150-sidiga skriften innehåller nyskrivna originaltexter och tidigare publicerade – men svåråtkomliga ­– texter, i allt åtta artiklar. Författarna kommer från Sverige, Norge, USA och Storbritannien.
Vännernas samfund 2013
100:-

Erfarenheter – Årsskrift 2014–2015

Här finns bland annat en svensk-brittisk dialog om vad jämlikhet betyder för samhällsklimatet; ett personligt porträtt av den stridbara kväkaren och suffragetten Alice Paul; en uppfordrande rapport från ett politiskt mikrokosmos i Småland; ett lyhört samtal om tro och identitet: kön, normer och tillhörighet; ett vittnesmål om att arbeta som polis i ett ojämlikt samhälle; en lathund om kväkersk jämlikhet i praktiken; och reflektioner efter en resa bland de historiska fredskyrkorna.
Vännernas samfund 2015
100:-

Gwatkin, John: What have the Quakers ever done for us? A short introduction to Quaker Achievements

Denna skrift i broschyrformat är skriven som ett svar på påståenden om att religioner inte har bidragit till framsteg. Gwatkin presenterar en rad olika kväkare genom historien som har bidragit till framsteg på olika områden, så som fredsbyggande, biståndsarbete, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning, vetenskap och industri.
40:-

Hollsing, Ingmar: Stillhet och handling – det svenska kväkarsamfundets historia

Artos 2009
150:-

Hollsing, Ingmar: Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus

Vännernas samfund 2014
100:-

Hollsing, Ingmar: 1700-talskväkaren John Woolman – en röst för vår tid

Vännernas samfund 2004
50:-

Jones, Rufus: Kväkarnas tro och livsåskådning

I varsamt reviderad översättning av Anna Sörensen.
Artos 1997
50:-

Kväkartidskrift 2/2005

Ett specialnummer om andakten med artiklarna ”Tystnad och talande – om kväkarnas tysta andakt” av Richard Allen och ”Ljus att leva av – ett studium av kväkarnas andlighet” av Rex Ambler.
40:-

Ur kväkarerfarenheten

En samling citat, ordningar, råd och frågor.
Vännernas samfund 2007
70:-

Woolman, John: Dagbok och essäer

Övers. av Ingmar Hollsing.
Artos 1993
100:-

 

Formulär för bokbeställning

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din postadress (obligatoriskt)

Jag vill beställa följande titlar:

captcha