Kväkarhjälpens Nyhetsbrev

Nr 1 / 2019
Vi berättar ganska utförligt om utvecklingen för alla sju projekt som vi stöttat under 2018. Framgångar och motgångar, med bilder från de flesta.

Vi redogör också lättillgängligt för Kväkarhjälpens ekonomi och hur vi använt givarnas pengar och Sidabidrag under 2018.
Nr 3 / 2018
Vännernas skola i Ramallah hjälper 100 barn – många med svåra handikapp – till en bättre framtid.

De etiopiska flickorna Liya och Mazaa hamnade i fängelse, anklagade för stöld. Vad hände sedan?
Nr 2 / 2018
Tornado slog till i Bangladesh – TACK till Kväkarhjälpens givare som lindrar nöden!

Första halvårsrapporten från nya insatsen i Netrakona: Mamma-klubbar för gravida kvinnor har bildats i 32 byar, bland mycket annat.
Nr 1 / 2018
Vi besöker SUS ”Hjälp till självhjälp” i Mymensingh i Bangladesh! Projektet är nu förlängt med 3 år med nya SIDA-medel.

Lyckat jordbruksprojekt i Burundi – här knyts fred, klimat, hälsa och matförsörjning ihop.

Kväkarhjälpens ekonomiska rapport för 2017
Nr 3 / 2017
Vännernas skola i Ramallah, Palestina: Här får barn med funktionsnedsättningar både lära och leka

Det skapas hopp och framtidstro när man arbetar med utvecklingssamarbete – hjälp oss att hjälpa!