Kväkarhjälpens projekt

Bangladesh

Bangladesh är ett av världens 13 fattigaste länder. Här har Kväkarhjälpen stöttat Sabalamby Unnayan Samity (Organisationen för Hjälp till Självhjälp) sedan 1994. SUS startades 1986 av en lokal lärarinna som samlade tio likasinnade omkring sig för att skapa en bättre framtid för landets kvinnor och barn. De arbetar i nordöstra delen av landet i distriktet Netrakona där det bor 2,2 miljoner människor. Man når idag ut till cirka 45 % av distriktet och har omkring 1000 medarbetare.

Kväkarhjälpen började med att bygga en ”modellfarm” som kunde lära ut bättre ekologisk odling, kompostering samt hur man gör hushållsgas av kompost. För demonstration och utdelning samlas äldre tåliga rissorter och andra växter in i en fröbank. Projektet har utvecklats till att också omfatta fiskodling. SUS har även byggt ett mindre sjukhus för de fattigaste och ett skyddat boende för utsatta och misshandlade kvinnor.

Kväkarhjälpen stöttar utvidgning av SUS arbete till olika byar i flera distrikt. Med stöd av SMR/Sida samarbetar Kväkarhjälpen med SUS i arbetet att nå de allra fattigaste i området. By efter by erbjuds den integrerade modellen där grundläggande utbildning och ekonomisk utveckling genom mikrofinansiering utgör basen.

Samtidigt initieras åtgärder för att ge barnen tillgång till skola lokalt, minska våld mot kvinnor och skapa bättre relationer mellan könen, för att bekämpa hiv och aids, ge mödravård och förbättra kunskapen om vad som ger god hälsa samt att organisera grupper för mänskliga rättigheter.

Byborna deltar också i utbildning om hur de ska möta klimatförändringar. Med initialt stöd av SUS personal tar deltagare i alla åldrar ett aktivt ansvar för sin egen och byns utveckling.

Burundi

I Burundi har Kväkarhjälpen arbetat med att stötta konfliktlösning efter de svåra inbördes striderna som följde på krigen mellan olika folkgrupper i Rwanda och Burundi. Vi har sedan följt upp arbetet med att hjälpa Vännerna (burundiska kväkare) att bygga en Fredsskola som stod klar 1999. Därefter har vi stöttat deras ambition att bygga ut med en yrkesskola för både pojkar och flickor.

Numera stöttar Kväkarhjälpen burundiska kväkare som lär ut ekologiskt jordbruk för att öka livsmedelstillgången i landet. Samtidigt kan man återvinna tidigare förstörd mark genom odling, terrassering och återplantering vilket också bättre tillvaratar landets knappa vattenresurser. Utbildning sker i kooperativ där man deltar oberoende av kön och etnicitet. Projektet bidrar på så sätt till en långsiktig försoningsprocess i ett land som återigen drabbats av oroligheter och våld. Kväkarhjälpen stöder i fortsättningen med öronmärkta bidrag.

Ramallah

I Ramallah på Västbanken driver lokala kväkare en förskola sedan mitten av 1970-talet med stöd av europeiska kväkare. Den har byggts med insamlade medel. Kväkarhjälpen lämnar också ett årligt bidrag till den anrika Friends’ School där ett 40-tal elever med funktionsnedsättningar är integrerade i undervisningen.

De nu relativt få kväkarna har ett eget möteshus som under den andra Intifadan delvis förstördes. Tillsammans med amerikanska och europeiska kväkare har vi hjälpt dem att återställa möteshuset, som rymmer lokaler för möten och kulturella evenemang, ofta med internationellt deltagande.

Gaza

I Gaza stöder Kväkarhjälpen norska Kvekerhjelp som sedan 1993 driver 13 förskolor för barn i daglig verksamhet. Projektet startades på 1970-talet av amerikanska kväkare. Idag har man c:a 1 500 barn i verksamheten. Många av barnen är traumatiserade efter krigsupplevelser och behöver hjälp med bearbetning, vilket personalen fått specialutbildning för.

Georgien

En grupp kväkare i Georgien har i några år arbetat med att på olika sätt stödja försoning och förståelse mellan olika etniska grupper sedan kriget 2008. Kväkarhjälpen har stöttat deras initiativ ekonomiskt.

S:t Petersburg

Projektet för barn och ungdomar med odling och utbildning enligt svensk naturskolemodell är avslutat. Det går dock fortsatt att skicka öronmärkta gåvor som förmedlas till att underlätta att barn från fattiga familjer eller med särskilda behov kan få delta i naturskolornas verksamhet.

Etiopien

Kväkarhjälpen inledde 2013 ett samarbete med organisationen Support for Ethiopian Former Inmates Rehabilitation – Sweden, SEFIRS. Organisationen ger stöd åt barn och unga som hamnat i fängelse. Verksamheten är främst inriktad på tiden efter frigivning då de unga bland annat behöver stöd vid återgång till skola och med boende.