Program maj-juni

Program maj-juni

Program maj-juni 2018

Kväkargården Kristinehovsgatan 6 Stockholm

fredag 4/5
Ljusmeditation
kl. 18.30 även 1/6
Ljusmeditation är ledd meditation med tystnad mellan korta instruktioner.
(Birgit Aquilonius)

ondag 9/5
Samtal om Johannesevangeliet
kl. 18-19.30 även 23/5 och 6/6
Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och bekanta oss med Thomasevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna! (Torbjörn Söderquist)

lördag 26/5 kl. 10-16
Livsrytm och miljöhot – en vandringsretreat
Hur finner vi vår egen rytm i en värld som snurrar allt snabbare? Hur påverkas vi av de miljöhot vi står inför. Under en vandring med början på Djurgården och vidare genom Stockholm, möter vi oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal. Vandringen avslutas på Kväkargården och beräknas till ca 6–7 kilometer. (Nicklas Adamsson)

söndag 27/5 kl. 18.00
Synden – enande i en splittrad värld
Kyrkans tal om synd har skrämt och förtryckt människor genom tiderna. Mot bakgrund av detta har det talats tyst om synden under de senaste decennierna. Men kan det finnas anledningar att återvända till begreppet?
Jenny Karlsson, präst i Svenska kyrkan och talar utifrån den avhandling om synd och feministisk teologi som hon håller på att skriva.

Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Läs mer på: www.kvakare.se