Program på Kväkargården för november och december

Kväkargården

Adress:
Kväkargården
Kristinehovsgatan 6
Stockholm

Ljusmeditation

Fredag 2/11  och fredag 7/12 klockan 18.30

Ledd meditation med tystnad mellan korta instruktioner av Birgit Aquilonius.

Julpyssel och jullegend

Onsdag 5/12 klockan 18.00–20.00

Stearinljus gjorda av bivax, julstjärnor, pappersvikning, makramé och högläsning! Material till självkostnadspris. Enkelt fika.

Leds av Anna Karin Cedergren och Torbjörn Söderquist

Föredrag: Mod och motstånd – reflektioner om icke-våld

Söndag 11/11 klockan 13.00 (Obs tiden!)

Att leva icke-våldsligt berör hela livet. Det rymmer ett dagligt ansvar att bjuda motstånd mot olika formerav förtryck, men kan också leda till ett tydligt engagemang för fred och rättvisa.  

Görel Råsmark är kväkare och ickevålds-förespråkare. Hon har erfarenhet av att vara följeslagare i Israel och Palestina.

Bibelsamtal 

Onsdagar 14/11 även 28/11 och 12/12 klockan 18.00–19.30 

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och Thomasevangeliet parallellt. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll

Onsdag 21/11 klockan 18.00–19.00

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Retreat Förlåtelse – om att försonas med sitt förflutna

Lördag 24/11 klockan 10–16 

Oförsonlighet är ett gift som sprider sig till hjärtat. Vi delar erfarenheter kring att försöka återupprätta relationer som brustit. Vi tar hjälp av varandra och andliga visdomskällor. (Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist)

Föredrag: Möten med Elin Wägner – om Elin Wägner som förebild och inspirationskälla

söndag 25/11 klockan 18.00

Thage G Peterson berättar om sina möten med Elin Wägner medan hon levde och om hans kärlek till henne. Om fred och jämställdhet mellan kvinnor och män.

”Hon var en förebild för mig, närjag var ordförande i regeringens jämställdhetsdelegation i början av1970-talet. Hon är en förebild för mig idag när jag reser landet runt och talarfred.”

Thage G Peterson: F d talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier. Teolog.

Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist

073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se