Program på Kväkargården under mars

Det finns en hel del spännande evenemang i programmet för Kväkargården under mars. Ännu fler aktiviteter hittar du i kalendern som är fullspäckad med intressanta programpunkter. På hemsidan kan du hitta information om andakter och aktiviteter runt om i landet.

Kväkargården
Kristinehovsgatan 6, Stockholm
Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Samtal om Johannesevangeliet

Onsdag 7/3 klockan 18-19.30 (även 21/3)
Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och bekanta oss med Thomasevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en.
Inga förkunskaper, ingen föranmälan. Alla välkomna!
Torbjörn Söderquist

 

Ljusgruppen

Fredag 9/3  klockan 18.30
Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.
Birgit Aquilonius

 

Retreat: Mystik – personligt färgad andlighet

Lördag 24/3 klockan 10-16
Hur visar sig mystiken i mitt liv och i gudsgemenskapen tillsammans med andra? Vi möter oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal.
Torbjörn Söderquist

 

Föredrag: Ett annat sätt att se

Söndag 25/3  klockan 18
Om den moderna mystikern Emilia Fogelklous tankar kring konst och perception. Erika Dahlen är konstnär och undervisar i Perceptionstudion på Konstfack.
Erika Dahlen