Retreat på Svartbäcken

Retreat på Svartbäcken

Retreaterna på Svartbäcken börjar klockan 18:00 på fredag kväll och avslutas efter lunch på söndag.

Stilla dagar utan särskilt tema

15-17 mars

Birgit Aquilonius och Julia Ryberg ansvarar

Stilla dagar med påskens tema

19-21 april

Birgit Aquilonius och Julia Ryberg ansvarar