Föredrag: Säkerhetspolitik för fred

Föredrag Söndag 26/5 Säkerhetspolitik för fred Om att bygga en fredskultur genom att se medmänniskan och omvandla konflikter och spänningar mellan människor till en konstruktiv och kärleksfull kraft som förändrar. Om civilkurage, om motstånd mot orättvisor och om en säkerhetspolitik för…

Föredrag: George Fox och mirakelboken

Föredrag Söndag 28/4 George Fox och mirakelboken Det finns märkliga berättelser om George Fox helande av sjuka och sinnesförvirrade. Mirakler förväntades av den om gjorde anspråk på att äga Guds kraft. Mirakelboken gick förlorad men har lämnat spår efter sig….

Föredrag: Kärlekens väg

Föredrag Söndag  31/3 ”Kärlekens väg – om djurrätt och kristen tro” Medlemmar ur föreningen Vildåsnan berättar om sitt arbete med att förespråka och sprida vegetarianism och bidra till att stoppa det lidande som drabbar djur i djurfabriker och på slakterier. Denna…

Föredrag: Kväkarna och hållbarhet

Föredrag Söndag 24/2 Kväkarna och hållbarhet Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot vår långsiktiga överlevnad, de är redan idag en realitet som påverkar människors liv och hälsa, utrotar djur och natur och ökar risken för väpnade konflikter i takt…

Föredrag: Sexualitet och jämlikhet

FÖREDRAG Söndag 27/1 Sexualitet och jämlikhet – om sexualupplysning som en del av arbetet för mänskliga rättigheter Fox Foxhage berättar om sitt arbete med och om sin syn på hur sexualitet hör ihop med hälsa, rättvisa och människosyn. Föredraget kommer att…