Andakt i Göteborg

Andakt kl 11:00 varje första söndag i månaden förutom juli och augusti. Observera att Göteborgs sista andaktsmöte för våren äger rum den 9/6 alltså andra söndagen i juni på grund av årsmötet är den första helgen i juni. Andakten börjar…

Andakt i Göteborg

Lillatorpsgatan 10 i Göteborg. Andakt med efterföljande kaffe/thé och samtal. Kontakta Patricia Nilsson för mer information, telefon 0704 336208 Återkommande varje första söndag i månaden förutom juli och augusti.

Andakt i Göteborg

Lillatorpsgatan 10 i Göteborg. Andakt med efterföljande kaffe/thé och samtal. Kontakta Patricia Nilsson för mer information, telefon 0704 336208 Återkommande varje första söndag i månaden förutom juli och augusti.

Andakt i Göteborg

Lillatorpsgatan 10 i Göteborg. Andakt med efterföljande kaffe/thé och samtal. Kontakta Patricia Nilsson för mer information, telefon 0704 336208 Återkommande varje första söndag i månaden förutom juli och augusti.