Retreat: att söka klarhet

Att söka klarhet Vi använder olika kväkarmetoder för urskiljning och vägledning. Leds av Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist Förfrågningar och anmälan till Julia Ryberg, 070-730 49 79, eller julia_ryberg@hotmail.com Pris 900kr (500 kr samfundets medlemmar) Betalas till pg 51583–3 (ange retreatdatum…