Retreat: John Woolman

Att föra in alla våra tillgångar i den allomfattande kärlekens strömfåra” Den amerikanske 1700-talskväkaren John Woolman ville leva sitt liv i kärlekens centrum och ta konsekvenserna av det i handling. Det ledde till ett av de starkaste ”kväkarvittnesbörden” vi känner….