Retreat: John Woolman

Att föra in alla våra tillgångar i den allomfattande kärlekens strömfåra” Den amerikanske 1700-talskväkaren John Woolman ville leva sitt liv i kärlekens centrum och ta konsekvenserna av det i handling. Det ledde till ett av de starkaste ”kväkarvittnesbörden” vi känner….

Kväkargården

Öppet hus

Öppet Hus på Kväkargården Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund, samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller…