Föredrag: Dear mother

 Fyra generationer amerikanska kväkarkvinnor skriver hem, 1915–1993. Julia Ryberg reflekterar kring att oväntat ta emot två kappsäckar med familjehistoria. Hon tjänstgör som samfundspedagog för det svenska kväkarsamfundet och som projektledare för kväkarna i Europa och Mellanöstern.