Retreat: Orden och tystnaden

Om att vandra kväkarnas väg – orden och tystnaden Att tala med ord som fått liv ur tystnaden och att lyssna bortom orden till den mening som gav dem liv. Vi möter kväkarerfarenheten i olika former för samtal och lyssnade…