Retreat: att söka klarhet

Att söka klarhet Vi använder olika kväkarmetoder för urskiljning och vägledning. Leds av Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist Förfrågningar och anmälan till Julia Ryberg, 070-730 49 79, eller julia_ryberg@hotmail.com Pris 900kr (500 kr samfundets medlemmar) Betalas till pg 51583–3 (ange retreatdatum…

Retreat: krigets frön – fredens frukt

Krigets frön – fredens frukt Vi söker inspiration och kraft i kväkarnas fredsvittnesbörd. Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder. Förfrågningar och anmälan till Julia Ryberg, 070-730 49 79, eller julia_ryberg@hotmail.com Pris 900kr (500 kr samfundets medlemmar) Betalas till pg 51583–3…

Retreat: Orden och tystnaden

Om att vandra kväkarnas väg – orden och tystnaden Att tala med ord som fått liv ur tystnaden och att lyssna bortom orden till den mening som gav dem liv. Vi möter kväkarerfarenheten i olika former för samtal och lyssnade…