Vårprogram - Kväkargården

Vårprogram – Kväkargården

För anmälan och mer information, kontakta Torbjörn Söderquist:
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

 

Endagsretreater

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att dela erfarenheter ur tystnaden. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån. Du behöver inte vara kväkare för att delta.

Rekommenderat bidrag för kostnader är 100 – 300 kr. En enkel måltid ingår.

 

En dag i andakt

Lördag 27 januari, kl. 10-16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter.

Retreatledare: Sanna Fogelvik och Torbjörn Söderquist

 

William Penn – ”det heliga experimentet”

Lördag 24 februari, kl. 10-16

William Penn organiserade kolonin Pennsylvania efter lagar och överenskommelser som vilade på kväkargrund. Här rådde religionsfrihet och här levde indianer och nybyggare i fred och samförstånd. Hur kan det tala till oss idag? Vi samlas kring utvalda händelser och citat.

Retreatledare: Torbjörn Söderquist

 

Mystik – personligt färgad andlighet

Lördag 24 mars, kl. 10-16

Hur visar sig mystiken i mitt liv och i gudsgemenskapen tillsammans med andra? Vi möter oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal.

Retreatledare: Torbjörn Söderquist

 

Bergspredikan – det avvikande eller det rättvända livets budskap?

Lördag 28 april, kl. 10-16

Vi låter de omvända perspektiven i Jesu undervisning verka på oss och allt det vi vant oss vid som självklart.

Retreatledare: Torbjörn Söderquist

 

Livsrytm och miljöhot – en vandringsretreat

Lördag 26 maj kl. 10-16

Hur finner vi vår egen rytm i en värld som snurrar allt snabbare? Hur påverkas vi av de miljöhot vi står inför? Under en vandring – med början på Djurgården och vidare genom Stockholm – möter vi oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal. Vandringen avslutas på Kväkargården och beräknas till cirka 6–7 kilometer.

Retreatledare: Nicklas Adamsson

 

Föredrag

INSTÄLLT: Jag vill gå den jag är ämnad att vara till mötes

Nicklas Adamssons föredrag söndag 28 januari har tyvärr blivit inställt.

 

Tystnaden bortom orden i olika andliga traditioner – likheter och praktiska övningar

Söndag 25 februari, kl. 18

Gunilla och Russel Bradshaw delar med sig av erfarenheter och andliga metoder inom kväkardom, buddism och kristen mystik.

 

Ett annat sätt att se

Söndag 25 mars, kl. 18

Om den moderna mystikern Emilia Fogelklous tankar kring konst och perception.

Erika Dahlen är konstnär och undervisar i Perceptionstudion på Konstfack.

 

Kväkarna och reformationen – idéer och skiljelinjer

Söndag 29 april, kl. 18

Om kväkarnas historiska arv och förhållningssätt till andens liv och samtidens utmaningar.

Marit Kromberg är redaktör för tidskriften Kvekeren i Norge.

 

Synden – enande i en splittrad värld

Söndag 27 maj, kl. 18

Kyrkans tal om synd har skrämt och förtryckt människor genom tiderna. Mot bakgrund av detta har det talats tyst om synden under de senaste decennierna. Men kan det finnas anledningar att återvända till begreppet?

Jenny Karlsson är präst i Svenska kyrkan och talar utifrån den avhandling om synd och feministisk teologi som hon håller på att skriva.

 

Övrigt

Samtal kring Johannesevangeliet

Varannan onsdag kl. 18-19, med början 10 januari

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och bekanta oss med Thomasevangeliet  Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper eller föranmälan behövs. Alla är välkomna!

Samtalen leds av Torbjörn Söderquist och Agneta Klingberg

 

Poesikväll

Onsdagarna 14 februari och 18 april, kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Kvällarna leds av Ann-Kristin Åklint och Torbjörn Söderquist

 

Öppet Hus

Söndag 15 april, kl. 13.30-17.30

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund, samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig.

 

Ljusgruppen

Fredagarna 5 januari, 2 februari, 9 april, 4 maj och 1 juni, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Ljusgruppen leds av Birgit Aquilonius.