Vårprogram - Kväkargården

Vårprogram – Kväkargården

För anmälan och mer information, kontakta Torbjörn Söderquist:
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

 

Endagsretreater

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att dela erfarenheter ur tystnaden. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån. Du behöver inte vara kväkare för att delta.

Rekommenderat bidrag för kostnader är 100 – 300 kr. En enkel måltid ingår.

Övrigt

Samtal kring Johannesevangeliet

Varannan onsdag kl. 18-19, med början 10 januari

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och bekanta oss med Thomasevangeliet  Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper eller föranmälan behövs. Alla är välkomna!

Samtalen leds av Torbjörn Söderquist och Agneta Klingberg

Ljusgruppen

Fredagen den 1 juni, kl. 18.30
Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.
Ljusgruppen leds av Birgit Aquilonius.