Program - Svartbäcken

Program – Svartbäcken

Retreater

INSTÄLLD RETREAT
31 augusti-2 september

Krigets frön – fredens frukt

12 – 14 oktober
Vi söker inspiration och kraft i kväkarnas fredsvittnesbörd.
Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder.

OBS! Denna retreat kan kompletteras med studier och gemenskap kring kväkarnas fredsvittnesbörd 1-26 oktober.
Vi läser historiska och samtida texter, och vi samtalar i grupp över nätet kring våra erfarenheter. Retreaten 12–14 oktober är en möjlighet till stillhet och fördjupning av temat. Retreaten är öppen även för den som inte deltar i online-gemenskapen, liksom online-gemenskapen är öppen även för den som inte kan delta i retreaten.

Att söka klarhet

30 november – 2 december
Vi använder olika kväkarmetoder för urskiljning och vägledning.
Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder.

 

Retreaterna på Svartbäcken börjar klockan 18 på fredag kväll och avslutas efter lunch på söndag.

Frågor och anmälan: Julia Ryberg 070 730 49 79 eller julia_ryberg@hotmail.com

Pris: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar)
Betalas till pg 51583–3 (ange retreatdatum och ditt namn)