Vårprogram - Svartbäcken

Vårprogram – Svartbäcken

Retreaterna på Svartbäcken börjar kl. 18 på fredag kväll och avslutas efter lunch på söndag.

Frågor och anmälan: Julia Ryberg 070 730 49 79 eller julia_ryberg@hotmail.com

Pris: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar)

 

Retreat med fördjupning: Kväkarnas fredsbudskap och -engagemang

16-18 februari

Vi prövar en ny form, där den stilla retreaten kompletteras med en online-komponent två veckor före och två veckor efter. Deltagarna erbjuds texter, frågeställningar och möjlighet att dela reflektioner med andra deltagare.

Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder.

 

Retreat: Lyssna djupare in – Tala djupare inifrån

6-8 april

Vi samlas i tystnadens gemenskap och samtalar ur den. Vi använder oss av kväkarnas samtalsformer.

Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder.

 

Kom till ro: Stilla dagar för kropp och själ

4-6 maj

En retreat utan särskilt tema.

Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder.