Program - Svartbäcken

Program – Svartbäcken

Retreater

INSTÄLLD RETREAT
31 augusti-2 september

Krigets frön – fredens frukt

12 – 14 oktober
Vi söker inspiration och kraft i kväkarnas fredsvittnesbörd.
Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder.

Att söka klarhet

30 november – 2 december
Vi använder olika kväkarmetoder för urskiljning och vägledning.
Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder.

 

Retreaterna på Svartbäcken börjar klockan 18 på fredag kväll och avslutas efter lunch på söndag.

Frågor och anmälan: Julia Ryberg 070 730 49 79 eller julia_ryberg@hotmail.com

Pris: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar)
Betalas till pg 51583–3 (ange retreatdatum och ditt namn)