Vårprogram - Svartbäcken

Vårprogram – Svartbäcken

Retreaterna på Svartbäcken börjar kl. 18 på fredag kväll och avslutas efter lunch på söndag.

Frågor och anmälan: Julia Ryberg 070 730 49 79 eller julia_ryberg@hotmail.com

Pris: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar)