Program - Svartbäcken

Program – Svartbäcken

Retreater under våren 2019

Retreaterna på Svartbäcken börjar klockan 18:00 på fredag kväll och avslutas efter lunch på söndag.

Stilla dagar utan särskilt tema

15-17 mars

Birgit Aquilonius och Julia Ryberg ansvarar

Stilla dagar med påskens tema

19-21 april

Birgit Aquilonius och Julia Ryberg ansvarar

Frågor och anmälan

info@kvakare.se eller 070-7304979

Pris: 900 kr (500 kr för samfundsmedlemmar)
Betalas till pg 51583–3 (ange retreatdatum och ditt namn)