Kristna fredsorganisationer

Kristna- och fredsorganisationer kräver att Sverige ställer sig bakom FN-s konvention om förbud mot kärnvapen Vid en uppvaktning på Utrikesdepartementet den 12 juli överlämnade representanter från en rad kristna- och fredsorganisationer ett öppet brev till regeringen med en vädjan om…

Kväkarkonst och kväkarhistoria

I juli månad för 400 år sedan föddes kväkarrörelsens grundare George Fox. För att fira detta har Friends World Committee for Consultation producerat en video som berättar om honom och de tidiga kväkarna. Videon illustreras genom foton tagna på olika…

Kväkarna – de kontemplativa aktivisterna.

Tidskriften NOD nummer 2/2024 har temat En förtrollad värld – om andlighet i vår tid. Inger Alestig har skrivit en artikel om Vännernas samfund med rubriken Kväkarna – de kontemplativa aktivisterna. Det handlar om kväkarnas historiska inflytande på samhällsutvecklingen och på kulturpersoner inklusive…

En kväkarvision för fred i Palestina och Israel!

Några av de internationella kväkarorganisationerna skrev, den 12 april 2024, ett uttalande om konflikten i Palestina-Israel. Uttalandet heter: ” En annan framtid är möjlig: kväkarorganisationer delar visionen för fred i Palestina och Israel”. Det svenska kväkarsamfundet har ställt sig bakom…

Smakprov på kväkarnas världsmöte - delta vid hybridsamling

Söndag 11 augusti kl 14.30 – 15.30 under världsmötet kommer EMES hålla en hybridsamling för de som deltar från Europa och Mellanöstern, både fysiskt på plats och digitalt. Till detta möte är också svenska Vänner som inte deltar på resten av…

Rapport om det finska årsmötet, 3-5 maj 2024.

Rapport om det finska årsmötet, 3-5 maj 2024, på AitO Center i Tammerfors. Det samlades 18 kväkare på det finska årsmötet. Årsmötets tema var Ubuntu in Community. Vi var tre kväkare från utlandet – Ethel Livermore (FWCC-EMES), Mary Woodward (Skottland…

Stoppa DCA-avtalet!

Svenska Kväkarna vädjar i sitt remissvar till riksdagen som 18 juni ska fatta beslutet om ratificeringen av DCA att tänka om. Det är fred vi vill ha, inte upptakten till världskrig. Sverige har skrivit under ett försvarsavtal med USA –…

Världsmötet för kväkare i Sydafrika - studiefrågor att utgå från

I augusti håller kväkarna världsmöte i Sydafrika och förberedelserna har varit igång länge. Temat för mötet är: ”Att leva i ubuntu-andan, att svara med hopp på Guds kallelse att vårda skapelsen och varandra. Jag vet vilka avsikter jag har med…

duva fredskommittén

Om du vill ha fred, arbeta för fred Vännernas samfund i Sverige, kväkarna, som med den tysta andakten i centrum sedan1650-talet värnar fred, jämlikhet, enkelhet, sanning, gemenskap och hållbarhet, är samladetill nationellt samfundsråd och samtalar om situationen i Gaza, Västbanken…

Andakt i Alvesta

Vänner och Vänners vänner, välkomna till Alvesta! Vi samlas till andakt, lunch, samtal ur tystnaden och fika lördagen den 15 juni klockan 11.Meddela deltagande och eventuella önskemål om kost till smalandsandakt@kvakare.se senast den 10 juni.Övriga upplysningar om dagen lämnas efter anmälan.

Arbetsretreat på Svartbäcken

Quaker Voluntary Action ordnar en arbetsretreat på Svartbäcken, nära Rimbo, från 14-21 juli 2024. Kostnaden är £210. Detaljer och ansökningsblankett är här: https://qva.org.uk/sweden/