Kväkargårdens höstprogram 2022

Har du frågor? Vill du anmäla dig eller få en zoomlänk? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Endagsretreater Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar…

Årlig uppvaktning hos Utrikesdepartementet

För tredje året i rad uppvaktade kväkarna den 12 juli Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning, för att överlämna ett brev om att Sverige måste skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.  Detta var årsdagen av den presskonferens…

Epistel från Nordiska årsmötessamlingen 2022

Episteln på svenska Till alla Vänner  Det öppna och vänliga landskapet runt Nordiska folkhögskolan välkomnade oss efter alla pandemier och det krig som pågår i Europa. De människor som skapade denna plats såg verkligen ”Ljuset genom sprickan” som Leonard Cohen…

Två färska fredsinitiativ

Under juni månad medverkade kväkarna i två fredsinitiativ – ett internationellt och ett svenskt. Den 14 juni deltog Birgit Aquilonius och Julia Ryberg i ett samtal med Utrikesministern Ann Linde på Utrikesdepartements enhet för nedrustning och icke-spridning till vilket kväkarna…

QCEA söker chef

QCEA – Quaker Council of European Affairs – söker en chef (director). Arbetsplatsen är Bryssel och arbetet utgår från visionen ”Peace, Justice, and Equality”. Den som söker behöver inte vara medlem i Vännernas samfund, men behöver ha förståelse och sympati…

Studieresa i Bryssel

Quaker Council for European Affairs (QCEA) anordnar en studieresa i Bryssel, ”Europe at a Crossroads”, den 14-17 november 2022. Studieresan är en bra möjlighet för unga och gamla vänner att få en känsla för hur Europas institutioner fungerar – och…

Nytt nummer av Fredsbladet

Välkommen att läsa vårnumret av Fredsbladet, en e-tidning utgiven av Fredskommittén, som ställer frågan: Måste den sista lösningen för att lösa en konflikt alltid vara våldet? Det finns många som påstår att människan är så skapad att det oundvikligen måste bli så: Att…

Pilgrimsvandring till Glasgow i Morgonandakten

Nästa vecka – vecka 21 – får vi möjligheten att lyssna till Torbjörn Söderquist i Sveriges Radio P1 och programmet Morgonandakten. Han berättar om sin pilgrimsvandring till klimatmötet i Glasgow förra hösten. Programmen sänds varje dag kl. 05.45, men finns…