Stoppa DCA-avtalet!

Svenska Kväkarna vädjar i sitt remissvar till riksdagen som 18 juni ska fatta beslutet om ratificeringen av DCA att tänka om. Det är fred vi vill ha, inte upptakten till världskrig. Sverige har skrivit under ett försvarsavtal med USA –…

Världsmötet för kväkare i Sydafrika - studiefrågor att utgå från

I augusti håller kväkarna världsmöte i Sydafrika och förberedelserna har varit igång länge. Temat för mötet är: ”Att leva i ubuntu-andan, att svara med hopp på Guds kallelse att vårda skapelsen och varandra. Jag vet vilka avsikter jag har med…

duva fredskommittén

Om du vill ha fred, arbeta för fred Vännernas samfund i Sverige, kväkarna, som med den tysta andakten i centrum sedan1650-talet värnar fred, jämlikhet, enkelhet, sanning, gemenskap och hållbarhet, är samladetill nationellt samfundsråd och samtalar om situationen i Gaza, Västbanken…

Andakt i Alvesta

Vänner och Vänners vänner, välkomna till Alvesta! Vi samlas till andakt, lunch, samtal ur tystnaden och fika lördagen den 15 juni klockan 11.Meddela deltagande och eventuella önskemål om kost till smalandsandakt@kvakare.se senast den 10 juni.Övriga upplysningar om dagen lämnas efter anmälan.

Arbetsretreat på Svartbäcken

Quaker Voluntary Action ordnar en arbetsretreat på Svartbäcken, nära Rimbo, från 14-21 juli 2024. Kostnaden är £210. Detaljer och ansökningsblankett är här: https://qva.org.uk/sweden/

Nytt nyhetsbrev från Kväkarhjälpen

Nu finns nyhetsbrev Kväkarhjälpsnytt 1–2024 att läsa för den som vill veta mer om Kväkarhjälpens 60-årsfirande, förändringar i Sveriges bistånd samt utvecklingen i Burundi, Gaza, Zimbabwe och Bangladesh.

Som Elin Wägner måste vi tro att freden är möjlig

Elin Wägner-veckan invigdes den 2 mars i år i Bergs kyrka med tal av f.d. talmannen och ministern Thage G Peterson. Om sin vän Elin Wägner säger han att Elin hatade kriget och älskade freden. Själv konstaterar Peterson: Vi måste…

Jeanna Oterdahl (1879 - 1965) - Ett porträtt i en serie av kända kväkare.

Jeanna Oterdahl är kanske mest känd för julsången Det strålar en stjärna. Hon var poet men framförallt en outtröttlig folkbildare, lärare, radiopratare, antinazist.  Hon sökte länge en trosform utan dogmer som kunde få sitt uttryck i praktisk handling. Först 1949 tog hon steget in…

Bild av Jon Fosse

Intervju med Jon Fosse i den amerikanska kväkartidskriften Friends Journal. Nobelpristagaren Jon Fosse berättar här att han har kväkare i sin familj och att han har deltagit i kväkarandakter som vuxen. Fosse är nu en praktiserande katolik som ser på…

En judisk kväkare talar om pacifism.

Fredskommittén rekommenderar denna video som QuakerSpeak, en amerikansk kväkar- YouTube kanal, nyligen lagt ut. https://youtu.be/jJ6C8GrHdvM?si=OmW2z8jkjhSaOy-K Att ta del av andra kväkares tankar kring kriget i Israel-Palestina och kring pacifism kan vara berikande. Videon är på engelska. Trycker man på ”hjulet”…

En annorlunda framtid

En annorlunda framtid är möjlig i Palestina och Israel. Läs här där en rad kväkarorganisationer ger förslag på hur det ska gå till: