Oktoberprogram på Kväkargården

Har du frågor? Vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Ljusmeditation Måndag 5 oktober, kl. 18.30 Ledd meditation med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av: Birgit Aquilonius Bibelsamtal Onsdag 14 oktober, kl. 18.00 – 19.30…

Riksdagspartiernas svar om kärnvapen

Den 13 juli 2020, vid årsdagen för Sveriges beslut att tillsvidare inte skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, uppvaktade kväkarna regeringstjänstemän och överlämnade ett öppet brev med en uppmaning till regeringen att nu skriva under konventionen. Läs…

Nytt nyhetsbrev från Kväkarhjälpen

Hos organisationen SUS i Bangladesh, liksom på många fler håll bland Kväkarhjälpens projekt, kämpar man med olika metoder för att motverka Covid-19. Trots pågående pandemi har vi, tillsammans med SUS, planerat och genomfört en ny ansökan om Sidabidrag genom Svenska…

Digital samtalscirkel: Building Peace Together

I början av år 2020 skulle en samtalscirkel om boken “Building Peace Together” ha hållits på Kväkargården, men corona-epidemin kom i vägen och samtalscirkeln fullföljdes aldrig. Därför startat cirkeln om, med första träff den 11:e oktober, och hålls den här…

Augusti- och septemberprogram på Kväkargården

Har du frågor, eller vill anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Inställd på grund av sjukdom: Endagsretreat: En dag i andakt Lördag 29 augusti, kl. 10 – 16En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter,…

Svartbäckens höstprogram 2020

Två retreater erbjuds på Svartbäcken under hösten: 9-11 oktober och 20-22 november. Kom till Ro: stilla dagar för kropp och själ. Vi samlas i andakt, samtal ur tystnaden och till måltider. Retreaterna är utan särskilt tema – kom med det…

Söndagsandakterna på Kväkargården återupptas fr.o.m. 6/9

Söndagsandakterna på Kväkargården har varit inställda under våren och sommaren på grund av corona-pandemin, men kommer att återupptas från och med den 6 september. Stolar kommer att ställas upp i rader med avstånd mellan. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer…

Andakter på Zoom i höst

Under hösten erbjuds digitala andakter varje söndag. Göteborgs andaktsgrupp håller zoomandakter första och tredje söndagen under oktober, november och december månad kl. 11 – 12. Efter andakten samspråkar vi med varandra fram till kl. 13. Alla är varmt välkomna. För information…