Kväkargårdens program för maj och slutet av april

Kväkargårdens program för maj och slutet av april

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

När du anmäler dig till en aktivitet som sker på Zoom får du zoomlänken.

Retreat: Om arbete och vila

Lördag 23 april, kl. 10 – 16

Det är oftast inte arbetet i sig som skapar stor trötthet utan oro, stress eller tvivel på arbetets mening. Vad krävs för att vi ska kunna arbeta mer rofyllt och ge plats för behövlig vila. Vi ägnar dagen åt vårt förhållande till arbete och vila i tystnad och gemensam reflektion.

Leds av Torbjörn Söderquist

Föredrag: Kooperation – en möjlighet för en hållbar ekonomi

Söndag 24 april, kl. 13.00 – 14.15

I Rochdale i England bildades 1844 det första framgångsrika kooperativet. I stället för att bli lurade vid sina inköp av dagligvaror startade en grupp flanellvävare en egen butik. Där gällde hederliga affärer. De regler som formades blev norm för kooperationen över hela världen

Kai Blomqvist har arbetat inom kooperationen och Kooperativa Institutet. Utkom 2018 med boken ”Hur gör en kooperatör”.

Ljusgruppen

Måndag 2 maj, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 4 maj, kl. 18.00 – 19.30 på Zoom

Vi är en öppen grupp som samlas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet. Inga förkunskaper, alla välkomna!

Leds av Torbjörn Söderquist

Bibelsamtal

Onsdag 18 maj, kl. 18.00 – 19.30 på Zoom

Vi är en öppen grupp som samlas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet. Inga förkunskaper, alla välkomna!

Leds av Torbjörn Söderquist

Livsrytm och miljöhot – en vandringsretreat

Lördag 21 maj, kl. 10 – 16

Hur finner vi vår egen rytm i en värld som snurrar allt snabbare? Hur påverkas vi av klimatkrisen, utarmningen av den biologiska mångfalden och andra existentiella hot. Under en vandring med början vid Livsröset på Djurgården vandrar vi genom Stockholm och möter oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal. Vandringen avslutas på Kväkargården och beräknas till ca 6–7 kilometer.

Leds av Nicklas Adamsson

Samtal ur tystnaden: Kväkarna, pacifismen och kriget i Ukraina

Söndag 22 maj, kl. 13.00 – 14.15

Det pågående kriget är smärtsamt och ställer frågor till oss och till vårt samfund. Hur svarar vi på den pågående krisen? Vi samlas för en stunds reflektion ur andaktens fördjupande tystnad. Alla välkomna! Vi möts på Kväkargården och på Zoom i kombination.

Leds av Torbjörn Söderquist

Meditativt måleri

Lördag 28 maj, kl. 10 – 15

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens vårliga stämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs.

Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris.

Marianne Lagercrantz är konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.