Februariprogram för Kväkargården

Februariprogram för Kväkargården

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Poesikväll

Måndag 6/2 (enbart Zoom), kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Ledare: Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist 

Bibelsamtal på Zoom

Onsdag 8/2, kl. 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet tillsammans. Du behöver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

Ledare: Maria Langefors

Möten för klarhet på Zoom

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete

Tisdag 21/2, kl. 19-20.30

Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till att grunda oss själva och vårt arbete i ett stilla andligt centrum där det inre ljuset får verka. Det är en ömsesidig process genom vilken den enskilde får stöd och näring från gruppen och gruppen får del av insikter och nytt liv genom den enskilde.

Vårt initiativ vill öva och förfina metoden. Vi turas om att vara den person som är i centrum och som får gruppens hjälp. Ingen förkunskap krävs.     

Ledare: Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist  

Bibelsamtal på Zoom

Onsdag 22/2, kl. 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet tillsammans. Du behöver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

Ledare: Maria Langefors

Samtal om tro

Lördag 25/2, kl. 10-13 (visst utrymme för deltagande på Zoom)

Vår tro och hur vi vill formulera den är oftast inget som är statiskt utan påverkas av våra livserfarenheter och den tidsanda vi lever i. Tron kan innehålla rörelse och förändring. Vi reflekterar och samtalar kring trosfrågor med inspiration av kväkarhistorien.

Ledare: Torbjörn Söderquist

Föredrag: Danska kväkarnas hjälparbete, 1937–1950

Söndag 26/2, kl. 13.00 – 14.15 (enbart Zoom)

Vilken betydelse har danska kväkares och internationella kväkares inflytande på hjälparbetet före, under och efter Andra världskriget?

Magnus Christiansen är dansk kväkare och historiker. Genom studiet av bortglömt arkivmaterial från Vennernes Religiøse Samfund uppmärksammar han betydelsen av danska kväkares hjälparbete. Studien är publicerad vid Roskilde Universitet 2022.