Aktuellt om Svartbäcken

Aktuellt om Svartbäcken

Samfundets två hus Svartbäcksgården och Johannesstugan på Svartbäcken utanför Rimbo övergick vid årsskiftet 2023/2024 i Mats och Julia Rybergs regi. Svartbäcksgården har varit samfundets plats för retreater, läger, årsmöten och andra samfundsmöten sedan 1970-talet, då samfundet köpte marken av Mats föräldrar, kväkarna Sven och Eivor Ryberg. Samfundet förvärvade Johannesstugan av Eva Alexanderson, vän till Gunnel Vallquist som också köpte tomt av Rybergs och byggde hus i slutet av 1960-talet. Mats och Julia Ryberg med familj kommer att fortsätta driva verksamheten i kväkaranda. Samfundets aktiviteter, utomstående grupper och individer kommer fortsättningsvis att här kunna finna en plats för stillhet nära naturen, för andlig fördjupning och gemenskap. Under en övergångsperiod finns information på samfundets hemsida under fliken Var vi finns, men vi hänvisar till Svartbäcksgårdens nya hemsida www.svartbacksgarden.se för mer information.