Andakt i Alvesta

Andakt i Alvesta

Vänner och Vänners vänner, välkomna till Alvesta!

Vi samlas till andakt, lunch, samtal ur tystnaden och fika lördagen den 15 juni klockan 11.
Meddela deltagande och eventuella önskemål om kost till smalandsandakt@kvakare.se senast den 10 juni.
Övriga upplysningar om dagen lämnas efter anmälan.