Andakter för Ukraina

Andakter för Ukraina

I ljuset av det pågående kriget i Ukraina anordnas en rad andakter världen över, varav många är digitala. FWCC, Friends World Committee for Consultation, har en samlingssida där du kan läsa mer om olika andakter och hur du kan delta i dem, men också om uttalanden från kväkarorganisationer och annat relaterat till kriget.

Nu närmast är EMES värd för en digital andakt 26 mars, Irlands årsmöte ordnar veckovisa digitala andakter och Friends House Moscow Support Association håller en daglig andakt.