Andakter på plats igen

Andakter på plats igen

Från och med september börjar kväkarna i Stockholm och Uppsala med andakter på plats igen, men samfundet fortsätter också att arrangera digitala andakter på Zoom. Läs mer i kalendern

Observera att Göteborgs andaktsmöte beslutat att fortsätta en tid till med enbart Zoom-andakter på grund av att Folkhälsomyndigheten förordar fortsatta restriktioner och varnar för ökad smittspridning under hösten.

Andakter på plats

Andakterna på Kväkargården i Stockholm hålls söndagar 11-12 (med start 5 september) och torsdagar 19-19.30 (med start 2 september). Torsdagssamtalen ur andakten kl. 17.30 – 18.30 på Kväkargården återupptas också, med start 2 september.

Andakterna i Uppsala hålls på Linnégatan 1, andra och fjärde lördagen i månaden kl. 15 (med start 11 september).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser till att undvika trängsel. Därför serveras inget fika. Vi räknar med att alla vill hjälpas åt att hålla avstånd. 

Andakter på Zoom

Kväkarna i Göteborg bjuder under hösten in till Zoom-andakt två söndagar i månaden: 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12 och 19/12. Andakten håller på kl. 11-12, men öppnar redan 10.45, så kom gärna lite tidigare! Efter andakten presenterar vi oss för varandra och samspråkar, som längst till kl. 13.00. För att få länk till mötena, maila kvakarna.goteborg@gmail.com

De Zoom-andakter som kväkarna i Stockholm arrangerar fortsätter, nu andra och fjärde söndagen i månaden, men har fått en ny tid: kl. 9.30-10.30. Samma Meeting ID som tidigare. Om du inte har det, maila sondagsandakt@kvakare.se och be om inloggningsuppgifter.