Andaktsmöte för klarhet

Andaktsmöte för klarhet

Dilemman välkomna!

Upplever du en situation som gnager och som inte verkar ha någon lösning? Ett Andaktsmöte för klarhet kan vara ett sätt att komma vidare. Stockholms andaktsmöte anordnar ett sådant möte där du kan pröva på metoden. Det som sägs under mötet är konfidentiellt.


Datum 29 oktober 2023 (söndag)
Tid kl 13.30 -15.30
Plats Kväkargården, andaktsrummet


Anmäl dig och ditt dilemma till sondagsandakt@kvakare.se senast den 22 oktober.

Max 10 deltagare, minimum 4.

Välkommen!
Kerstin Backman