Anmäl dig till årsmötet!

Anmäl dig till årsmötet!

På lördag 30 april är det sista dagen att anmäla sig till samfundets årsmöte 2022, som är en nordisk årsmötessamling tillsammans med kväkare från Norge och Danmark. Vi möts på Nordiska folkhögskolan i Kungälv 30 juni-3 juli.

Under dagarna kommer varje land att hålla sina årsmötesförhandlingar. Det kommer även att finnastid och utrymme för möten, samtal, andakter och lek för alla åldrar.

Tema för året är Seeking a Quaker Spirituality for Our Times – att söka en kväkarandlighet för vår tid. Talare är Alistair McIntosh och Verene Nichols, kväkare bosatta i Glasgow.

Utifrån temat och med fokus på både social och miljömässig hållbarhet ställer vi oss frågan om hur vi kan knyta samman tro och handling i våra dagliga liv, i de sammanhang och på de platser där vi lever och verkar.