Aprilprogram för Kväkargården

Aprilprogram för Kväkargården

Många programpunkter sker digitalt via verktyget Zoom. Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Du får inloggningsuppgifter när du anmäler dig.

Ljusgrupp på Kväkargården

Måndag 5 april, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av Birgit Aquilonius.

Vilka är kväkarna – om kväkarnas tro och praxis

Tisdaga 6 april, kl. 19.00 – 20.30

Är du nyfiken på kväkarna? Välkommen till en stunds samtal, information och inspiration varvat med stillhet. Alla är välkomna! Varje tillfälle är fristående.

Anmäl ditt intresse senast två dagar före till Julia Ryberg, samfundspedagog och ansvarig för träffarna. Du når Julia på julia_ryberg@hotmail.com eller via sms till tel. 070 730 49 79. Skriv ditt namn och något om de frågor/teman som du hoppas få beröra. Då får du länken till Zoom-mötet.

Building Peace together – samtalscirkel

Söndag 11 april, kl. 16 – 17

Vi läser och samtalar kring boken ”Building peace together – a practical resource”. Cirkeln leds av Kerstin Backman och Kerstin Arbring. För utförligare planering och anmälan, mejla: samtalscirkel@kvakare.se

Poesikväll på Zoom

Måndag 12 april, kl. 18 – 19

Vi läser och lyssnar till dikter ur tystnaden i andaktsfull gemenskap. 

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist.

Queer och kväkare – litterära speglingar

Söndag 25 april, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Genom litteraturhistorien har samkönade sexuella begär och könsöverskridanden framställts som ömsom självklart, ömsom farligt och förbjudet. Även de litterära porträtten av kväkare varierar, från idealisering till karikatyr. Vad kan litteraturen säga oss om kväkarhistoria och om HBTQ-historia? Och hur ser den queera kväkarhistorien ut?

Sebastian Lönnlöv är författare, bibliotekarie och kväkare, med HBTQ-litteratur som specialintresse.