Möte om EMES hållbarhetsriktlinjer gällande resor, evenemang och kommunikation

Zoom

EMES, Europeiska och Mellanösternsektionen av kväkarnas världskommitte, har skrivit ett förslag till hållbarhetsriktlinjer som omfattar resor, evenemang och kommunikation. EMES årsmöte 2022 kommer att besluta om riktlinjerna och styrelsen har därför bett årsmöten att inkomma med synpunkter på dem. Onsdagen...