Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

Välkomna till Vännernas samfunds i Sverige 84:e årsmöte

Svartbäcken, Rimbo den 10 – 13 maj 2018

Tema: Våra vittnesbörd – Hur vandrar vi som
samfund och individuellt, med glädje genom
världen och svarar på det av Gud i var och en?

Mer information om årsmötet finns i kalendern.

Varmt välkommen hälsar årsmöteskommittén!