Årsmöteshälsning 2020

Årsmöteshälsning 2020

I likhet med många kanske alla årsmöten världen över har de svenska kväkarna nödgats hålla sitt årsmöte på Zoom, utan de livgivande personliga mötena, utan internat, utan tema.

Vi har genomfört de nödvändigaste uppgifterna, som att anta nya medlemmar, ta farväl av dem som avlidit, ta del av den ekonomiska redovisningen för 2019, bevilja ansvarsfrihet och fastställa budget för 2021. Vi har också fastställt förtroendeuppdrag för 2021.

I pandemins bistra tider har vi ändå kunnat glädja oss åt tekniken, den som gjort det möjligt för oss att ”ses” och hålla andakt online. Därigenom har de som blivit av med sitt fysiska andaktsmöte kunnat hålla kontakt med Vänner och Vänners vänner, som bor långt ifrån ett sådant. Det har varit berikande och när vi så småningom får leva utan dagens restriktioner kan vi troligen behålla några av dessa nya mötesplatser.

En dag, när pandemin släppt sitt grepp om oss, kan vi få syn på vad vi lärt oss under denna den sociala försakelsens tid. Då kan vi få syn på den väg, som Karin Boye nämner i sitt älskade citat:

”Nog finns det mål och mening med vår färd
men det är vägen som är mödan värd”

Kerstin Backman, ombud