Årsrapport för kväkarmöten i Europa

Årsrapport för kväkarmöten i Europa

Nu är årsrapporten för EMES, sektionen för kväkare i Europa och Mellanöstern, för 2022 publicerad. Rapporten innehåller berättelser om arbete inom sektionen, så som ungdomsarbete och fredsarbete, från kväkarnas EU-kontor QCEA, kväkarnas FN-kontor QUNO, studiecentret Woodbrooke samt från årsmöten och grupper i Europa och Mellanöstern. Du hittar rapporten här.