Sol genom träd

Artiklar om kväkarnas andlighet

Kväkarna är ett samfund med en mycket bred teologisk spännvidd. Detta återspeglar sig i att andlighet och tro är ständiga ämnen i våra samtal. I samband med de brittiska kväkarnas årsmöte skrev Kyrkans tidning en artikel om detta. Här kan du läsa artikeln.

I en kontroversiell artikel i The Guardian skriver Simon Jenkins om hur de brittiska kväkarnas förändrade gudssyn har lett till att de överväger att sluta använda ordet Gud i vissa sammanhang eftersom det gör en del besökare obekväma. Här kan du läsa artikeln som är på engelska.