Att anpassa sig i en osäker tid

Att anpassa sig i en osäker tid

Detta var temat på det årligt återkommande Quaker Peace and Service Consultation som arrangeras av Europa och Mellanöstern Sektionen (EMES) av Vännernas Världskommittén (FWCC) och som i år ägde rum 20 – 22 nov on-line via Zoom. Syftet var att få tillfälle att träffas för att berätta för varandra om det freds- och hjälparbete som bedrivs inom Sektionen.  De 35 deltagarna från 14 europeiska länder skulle få möjlighet att lära av varandra och att nätverka.

Under presentationerna framkom det många gemensamma beröringspunkter: Nödvändigheten av att prioritera mänsklig säkerhet framför den så kallade militära säkerheten, arbete med Alternative to Violence program, utbildning i fredsfrågor, flyktingarbete, aktioner kring vapenhandel och den internationella rustningsindustrin, samt miljöfrågor. Och allt detta mot bakgrund av de omvälvande förändringarna av allt samhällsliv orsakat av Covid-19 pandemin.

Mötet hade 2 gästföreläsare.

Judith Moran från Quaker Social Action berättade om sina erfarenheter av att kunna anpassa sig i osäkra tider. Hon talade om vikten av att äga uthållighet (resilience). Hon frågade: Om du håller en tomat i ena handen och en tennisboll i den andra och klämmer till, vilken av de två är mest uthållig? Svaret blev inte tennisbollen.  En klämd tomat mosas men frön har förmågan att bära in i framtiden.

Nadja Schnetzler, facilitator och coach, hjälpte mötesdeltagarna att lära sig om en interaktiv plattform vid namn MIRO som kan användas för att underlätta kommunikation, samarbete och planering vid både on-line och personliga möten.

Det mest givande med helgen blev ändå de personliga möten som faktiskt blev just personliga trots att de ägde rum digitalt. Värme, generositet och lyhördhet genomsyrade helgens arbete vilket gav kraft och inspiration. Under mötet fanns det en sann vilja att bidra till att bygga vidare för att skapa en bättre värld. Och där fanns också den kreativa tystnaden och den djupa gemensamma andakten som bar oss alla.

Referatet är författat av Annika Hollsing, Sue Glover Frykman och Sharon Gustafsson, som deltog från svenska Vännernas samfund.