Augusti- och septemberprogrammet för Kväkargården

Augusti- och septemberprogrammet för Kväkargården

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Endagsretreat: En dag i andakt

Lördag 24 augusti, kl. 10 – 16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter.

Leds av Torbjörn Söderquist

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

Föredrag: ”Om att stå upp för sin inre moral”

Söndag 25 augusti, kl. 13.15 – 14.30

Ett samtal mellan Amit Sen och Annika Hultman Löfvendahl om Pussy Riot, kväkarna och utmaningen i att göra praktik av det man tror på. Tillsammans har de nyligen översatt boken ”Read & Riot. Hur man blir en aktivist” av Pussy Riot-medlemmen Nadya Tolokonnikova.

Amit Sen är konstnär, musiker och gestaltterapeut. Annika Hultman Löfvendahl är översättare och förlagsredaktör. Båda är medlemmar av Vännernas samfund.

Bibelsamtal

Varannan onsdag, kl. 18 – 19, med början 28 augusti (sedan 11 och 25 september)

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Ljusgruppen

Måndag 2 september kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Poesikväll

Måndag 16 september, kl. 18 – 19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Endagsretrat: Klimatkris, miljö och hållbarhet – var står jag, var står vi?

Lördag 21 september, kl. 10 – 16

Hur tar jag som enskild människa till mig budskapet om de klimatförändringar vi ser allt tydligare tecken på? Vilket ansvar har jag som individ, vilket ansvar har samhället? Hur kan de svenska kväkarna agera för att bidra till långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?

I en experimentell retreat och med utgångspunkt från kväkartraditionen undersöker vi tillsammans möjliga vägar att gå mot en hållbar framtid.

Leds av Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

Föredrag: Varför kan vi inte få ett slut på farliga sekter?

Söndag 22 september, kl. 13.15 – 14.30

Om varför sekter och extremistgrupper utövar så stor dragningskraft och varför det kan vara så svårt att lämna dem när man väl är inne.

Russel Bradshaw f.d. professor i pedagogik vid City University of New York, föreläsare om sekters och extremistgruppers psykologi, samt medlem i Vännernas samfund.