Andakter på Zoom i höst

Andakter på Zoom i höst

Under hösten erbjuds digitala andakter varje söndag. Göteborgs andaktsmöte håller Zoom-andakter två gånger i månaden, så länge det behövs. Datum får vårens andakter är 3/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3 och 4/5. Andakten pågår kl. 11 – 12, men kom gärna…

De brittiska kväkarnas årsmöte

De brittiska kväkarnas årsmöte 2018 hölls i samfundets egna Friends House i centrala London. Förutom en stor mötessal finns bland annat andaktsrum, kafé, restaurang, bibliotek och en mycket fin bokhandel.  Själva årsmötet bestod dels av förhandlingar i stora mötessalen och…

”Vi är fortfarande här” – kväkarna som flyttade till Costa Rica

”Vi är fortfarande här” – kväkarna som flyttade till Costa Rica

På 1950-talet flyttade en grupp kväkare från USA till Costa Rica, för att slippa vara med och bidra till den militära kapprustningen. Högt uppe i bergen byggde de det lilla samhället Monteverde, som fortfarande finns kvar. Ett av problemen som…

Södra stadshuset i Stockholm, där flera av gråkoltarna satt inspärrade.

Gråkoltarna – religiösa rebeller på 1700-talet

I november 2017 höll Kalle Holmqvist ett föredrag om gråkoltarna på Kväkargården i Stockholm. Här är ett referat av föredraget: Gråkoltarna var en religiös väckelserörelse i Stockholm på 1730-talet. De var aldrig någon riktig organisation eller kyrka, utan en ganska…