Mat och mediciner till ukrainska barn. Du kan bidra!

Mat och mediciner till ukrainska barn. Du kan bidra!

Kväkare i östra Europa hittar olika sätt att stödja nyanlända flyktingar med små medel. I Polen erbjuder kväkare måltider och samlar in pengar till föräldralösa barn. I Ungern arbetar kväkare med både praktiskt och emotionellt stöd, medan kväkare i Georgien…

Rapport från ett dialogmöte på UD

Rapport från ett dialogmöte på UD

I samband med krigsutbrottet i Ukraina den 24 februari skickade Fredskommittén solidaritetshälsningar till kväkarna i båda Ukraina och Ryssland. Den 23 mars deltog Håkan Carlsson, medlem i Fredskommittén, som representant för kväkarsamfundet i ett terminsvis återkommande dialogmöte anordnat av UD:s…

Andakter för Ukraina

Andakter för Ukraina

I ljuset av det pågående kriget i Ukraina anordnas en rad andakter världen över, varav många är digitala. FWCC, Friends World Committee for Consultation, har en samlingssida där du kan läsa mer om olika andakter och hur du kan delta…

Ned med vapnen!

Ned med vapnen!

Uttalande om det tragiska kriget i Ukraina från kväkarsamfundets Fredskommitté Efter vart och ett av de två förödande världskrigen ropade mänskligheten ”aldrig mera krig!” I dag är Europa åter i krig. Återigen har politiker valt svärdet framför förhandlingsbordet, trots att…

Läs Vinternumret av Fredsbladet

Läs Vinternumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa vinternumret av Fredsbladet – en e-tidning utgiven av kväkarnas fredskommitté. Det kommer inte att ta dig många minuter att läsa tidningen, eftersom detta nummer är mycket kort. Men ämnet den tar upp berör varenda en av oss här och nu:…

Februari- och marsprogram för Kväkargården

Februari- och marsprogram för Kväkargården

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se När du anmäler dig till en aktivitet som sker på Zoom får du zoomlänken. Möte för klarhet Tisdag 15 februari, kl. 19 – 20.30 på Zoom…

Kväkarteologi - ett föredrag. Del 1

Kväkarteologi – ett föredrag. Del 1

Kväkarteologi är inget statiskt, utan rör sig mellan poler i olika spänningsfält. Detta sker på individuell nivå men speglas också på samfundsnivå. Rörelserna uppstår när vi som individer får nya upplevelser och vill förändra hur vi uttrycker oss om det…

Kväkargårdens vårprogram 2022

Kväkargårdens vårprogram 2022

Under januari och februari ställs retreaterna in på grund av Corona-restriktioner. Andra programpunkter – som föredrag, bibelsamtal och poesikvällar – sker digitalt på zoom. Information kommer senare om eventuella corona-anpassningar för aktiviteter i mars och framåt. Har du frågor, eller…