Freeborn John - om John Lilburne

Freeborn John – om John Lilburne

I augusti 2017 höll Christopher Marry Hultman ett föredrag på Kväkargården om John Lilburne. Här kan du läsa Christophers referat av föredraget: John Lilburne föddes cirka 1615 i Sunderland, England. Han var son till en yeoman farmer, en jordägare, och…

Lördagsföredrag

Lördagsföredrag

Nu på lördag håller två svenska kväkare föredrag på olika håll i landet:   Tro och politik Julia Ryberg talar, under rubriken ”Tro och politik: Ur kväkarerfarenheten”, på en dag arrangerad av Förbundet Kristen humanism. Temat för dagen som helhet…

Höstprogram - Svartbäcken

Höstprogram – Svartbäcken

Höstens retreater på Svartbäcken ägnas åt fyra historiska kväkarkvinnor. I stillhet betraktar vi deras liv och låter oss inspireras av deras ord. Retreaterna leds av fyra kväkarkvinnor, som hoppas levandegöra våra andliga mödrar. Retreaterna börjar på fredag kväll kl. 18 och…

Årets Swarthmore Lecture

Årets Swarthmore Lecture

Föreläsningsserien Swarthmore Lectures har sedan 1908 bjudit på årliga föreläsningar kring kväkarrelaterade ämnen. Årets föreläsning “Faith in politics? A testimony to equality” hölls den 31 juli. Den brittiska kväkaren och politikern Catherine West talade om ojämlikhet, fattigdom och social rättvisa,…

QCEA ordnar konferens om skydd för flyktingar

QCEA ordnar konferens om skydd för flyktingar

I början av december hålls en kväkarkonferens i Bryssel på temat “Sanctuary Everywhere” (Fristad överallt). Konferensen anordnas av QCEA (Quaker Council for European Affairs) tillsammans med QPSW (Quaker Peace and Social Witnesses). Du kan läsa mer om konferensen på QCEA:s hemsida,…