Bli följeslagare i Palestina och Israel

Bli följeslagare i Palestina och Israel

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred?

Sveriges kristna råd söker ekumeniska följeslagare för tremånadersuppdrag i Palestina och Israel, med utresa under 2018. Välkommen med din ansökan senast 14 januari!

För mer information och ansökningshandlingar, se www.foljeslagarprogrammet.se

 

Koppling till kväkarna

Det svenska samfundet är med i styrgruppen för det svenska följeslagarprogrammet (SEAPPI). De brittiska kväkarna är huvudman för EAPPI  i England. Programmet ligger under Kyrkornas Världsråd, där kväkarna har observatörsstatus.