Bli följeslagare

Bli följeslagare

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation?

Är du skicklig på att informera och inspirera och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara rätt person att åka som ekumenisk följeslagare till Palestina och Israel.

Läs här om följeslagareprogrammet:

Bli följeslagare – Följeslagarprogrammet