Brev till justitieministern

Brev till justitieministern

Den 21 december skickade kväkarandaktsmötet i Göteborg följande brev till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, i protest mot två förestående deportationer:

Kungälv 21 december 2020

Till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson!

Bäste Morgan!

Sverige är stolt över att dödsstraff är förbjudet enligt svensk lag. Men att överlämna folk åt döden där detta döende äger rum på annat håll är ännu fullt acceptabelt.  Till exempel: att deportera en svårt njursjuk ungdom tillsammans med sin obemedlade mor till ett land där vården hänger på storleken på ens plånbok. Eller att förpassa unga ”ensamkommande” afghanska ungdomar till dödens fält i Afghanistan, ett land där somliga bland dem dessutom aldrig satt sin fot.

Om båda dess fall kunde man läsa i Göteborgs-Posten den 15 december 2020.

Arma Sverige!

Arma vi medborgare som tvingas konstatera att medmänsklighet och människovärde fallit offer för ett jonglerande med lagtexter och ett kallt byråkratiskt kalkylerande!

Dödsstraffet lever och mår väl i kungariket Sverige.

Vi protesterar!

Med vänliga hälsningar,
Kväkarnas andaktsmöte i Göteborg

Ps. Kväkarna är ett världsomfattande religiöst samfund som funnits och verkat för fred och mänskliga rättigheter i snart 400 år.  År 1947 tilldelades det Nobels fredspris för sitt humanitära arbete under och efter andra världskriget.