Brittiska kväkare kräver slut på våldet i Gaza

Brittiska kväkare kräver slut på våldet i Gaza

I ett uttalande, överlämnat häromdagen till Storbritanniens utrikesminister och de israeliska och palestinska ambassaderna i London, skriver brittiska kväkare bland annat:

”Vännernas Samfund (Kväkarna) arbetar för fred och hjälp å alla människors vägnar, oavsett religion eller sympatier, varhelst deras liv påverkas av våld, fattigdom och orättvisor.”

”Efter att i århundraden ha engagerat sig mot krig och för fred, vet kväkare att våld föder våld. Kväkare vill tala klarspråk med dem som bestämmer, och för närvarande väger makten över mot Israel, som kontrollerar Gazaremsan genom olaglig ockupation och utdragen belägring.”

”Vi ber alla parter att omedelbart sluta bruka våld.”