Oktoberprogram på Kväkargården

Oktoberprogram på Kväkargården

Har du frågor? Vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Ljusmeditation Måndag 5 oktober, kl. 18.30 Ledd meditation med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av: Birgit Aquilonius Bibelsamtal Onsdag 14 oktober, kl. 18.00 – 19.30…

Digital samtalscirkel: Building Peace Together

Digital samtalscirkel: Building Peace Together

I början av år 2020 skulle en samtalscirkel om boken “Building Peace Together” ha hållits på Kväkargården, men corona-epidemin kom i vägen och samtalscirkeln fullföljdes aldrig. Därför startat cirkeln om, med första träff den 11:e oktober, och hålls den här…

Augusti- och septemberprogram på Kväkargården

Augusti- och septemberprogram på Kväkargården

Har du frågor, eller vill anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Inställd på grund av sjukdom: Endagsretreat: En dag i andakt Lördag 29 augusti, kl. 10 – 16En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter,…

Söndagsandakterna på Kväkargården återupptas fr.o.m. 6/9

Söndagsandakterna på Kväkargården återupptas fr.o.m. 6/9

Söndagsandakterna på Kväkargården har varit inställda under våren och sommaren på grund av corona-pandemin, men kommer att återupptas från och med den 6 september. Stolar kommer att ställas upp i rader med avstånd mellan. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer…

Andakter på Zoom i höst

Andakter på Zoom i höst

Under hösten erbjuds digitala andakter varje söndag. Göteborgs andaktsgrupp håller zoomandakter första och tredje söndagen under oktober, november och december månad kl. 11 – 12. Efter andakten samspråkar vi med varandra fram till kl. 13. Alla är varmt välkomna. För information…

Kväkargårdens höstprogram 2020

Kväkargårdens höstprogram 2020

Har du frågor, eller vill anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Endagsretreater Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning. Inställd på…

Amnesti för ensamkommande

Amnesti för ensamkommande

Vännernas Samfund, Kväkarna i Sverige, ställer sig bakom uppropet “Håll ihop Sverige”. Tillsammans med andra organisationer stöder vi därmed följande krav: Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett…

Digitala söndagsandakter

Digitala söndagsandakter

Vi har andakter via Internet och telefon på söndagar 11:00. Vi använder systemet Zoom. Sedan söndag 22 mars kan man delta i kväkarnas söndagsandakter via telefon eller Internet. Alla är med i samma andakt oavsett om man ringer in eller om man kopplar…