Andakter för Ukraina

Andakter för Ukraina

I ljuset av det pågående kriget i Ukraina anordnas en rad andakter världen över, varav många är digitala. FWCC, Friends World Committee for Consultation, har en samlingssida där du kan läsa mer om olika andakter och hur du kan delta…

Digitala andakter igen

Digitala andakter igen

Tillägg 2022-01-04: Från och med 13 januari 2022 är även torsdagsandakterna i Stockholm inställda. Med start söndagen den 2 januari 2022 kommer alla Stockholms söndagsandakter att ske på Zoom klockan 11, med samma inloggningslänk som tidigare. Om du inte har inloggningslänken,…

Andakter på plats igen

Andakter på plats igen

Från och med september börjar kväkarna i Stockholm och Uppsala med andakter på plats igen, men samfundet fortsätter också att arrangera digitala andakter på Zoom. Läs mer i kalendern Observera att Göteborgs andaktsmöte beslutat att fortsätta en tid till med…

Vecka 50: Kväkartema på radioandakter

Vecka 50: Kväkartema på radioandakter

Morgonandakten i Sveriges Radio P1 kommer under vecka 50, 7–11 december, att hållas av Torbjörn Söderquist, programsamordnare i Vännernas samfund. Han talar personligt med utgångspunkt i sin erfarenhet som kväkare. Musiken som framförs i programmet är till största delen hans egen….

Andakter på Zoom i höst

Andakter på Zoom i höst

Under hösten erbjuds digitala andakter varje söndag. Göteborgs andaktsmöte håller Zoom-andakter två gånger i månaden, så länge det behövs. Datum får vårens andakter är 3/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3 och 4/5. Andakten pågår kl. 11 – 12, men kom gärna…

Digitala söndagsandakter

Digitala söndagsandakter

Vi har andakter via Internet och telefon på söndagar 11:00. Vi använder systemet Zoom. Sedan söndag 22 mars kan man delta i kväkarnas söndagsandakter via telefon eller Internet. Alla är med i samma andakt oavsett om man ringer in eller om man kopplar…

Så påverkas våra andakter av covid-19

Så påverkas våra andakter av covid-19

Andakter och annat program på Kväkargården är inställda under vår och sommar. Möjlighet till andakt via telefon eller internet är möjligt på söndagar. Covid-19-pandemin påverkar just nu våra möjligheter till fysiska möten. När det gäller andakter på andra orter gäller…

Online-andakt med klimattema fredag 20 september

Online-andakt med klimattema fredag 20 september

En hälsning från Woodbrooke, ett kväkarcollege och -kurscenter utanför Birmingham i England: Woodbrooke offers online Quaker Meetings for Worship on Wednesdays at 9:30 a.m. local British time and Friday at 1:00 p.m local British time. Our Friday Meeting for Worship this week (20 September)…