Reserapport om en skola för alla

Reserapport om en skola för alla

Kväkaren Görel Råsmarks senaste reserapport från Betlehem handlar om skolan. En skola för alla – det vill säga, alla som kan ta sig dit. Som inte har större behov än skolan kan ta hand om. Och som vågar.

Ett träd är en familjemedlem

Ett träd är en familjemedlem

Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från Betlehem. Här kan du läsa hennes senaste rapport. Ett träd är en familjemedlem Närvaron av träd som är…

Rapporter från Betlehem

Rapporter från Betlehem

Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från Betlehem. Här är  hennes senaste: Muren genom hjärtat Det går en mur rakt genom Betlehem. Den stänger av…

DN-artikel om kväkarna

DN-artikel om kväkarna

DN:s avdelning Insidan publicerar i dag en artikel med rubriken ”Andlighet helt fri från dogmer” som handlar om kväkarna och där Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist är intervjuade. För den händelse artikeln väcker intresse för kväkarna, anordnar samfundet en öppet…

Kabarakuppropet från Vännernas Världskonferens 2012

Kabarakuppropet från Vännernas Världskonferens 2012

Vännernas Världskonferens 2012 i Nakuru, Kenya, samlade mer än 800 deltagare från hela världen och hade temat ”Att vara salt och ljus – Vännerna lever ut Guds rike i en brusten värld”. Svenska representanter var Andreas Brand, Sue Glover Frykman…